Prelegenci

Bokiniec Renata, Doktor – absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w neonatologii. Po stażach i pracy w Wielkiej Brytanii i USA obecnie związana jest ze Szpitalem Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Jest wykładowcą (w stopniu adiunkta)  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków.  Od wielu lat jest kierownikiem naukowym szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka.


helwich

Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.


Kruczek Piotr, Doktor – pediatria, neonatolog, zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, diagnostyka ultrasonograficzna, w szczególności płuc, ocena zaburzeń hemodynamicznych.  Od 27 lat nauczyciel akademicki zajmujący się szkoleniem przed i podyplomowym. Koordynator zajęć z pediatrii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie, wielokrotnie wyróżniany przez studentów jako najlepszy wykładowca. Od wielu lat organizator i kierownik kursów ultrasonografii prowadzonych w Klinice Chorób Dzieci UJCM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), wice przewodniczący Sekcji Neonatologicznej PTU.


Lauterbach-Ryszard

Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.


Mazela Jan, Profesor – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.


Ochoda-Mazur Agnieszka, Doktor –  specjalista pediatrii i neonatologii. Stypendystka Fundacji Ady Marek-Rutkowskiej i Maksymiliana Rutkowskiego w Genewie, gdzie brała udział w pracach badawczych grupy J.Pugin’a nad odpornością wrodzoną wcześniaków. W 2012r. obroniła pracę doktorską pt. „Zaburzenia wybranych mechanizmów odporności przeciwbakteryjnej jako czynnik ryzyka wystąpienia sepsy u przedwcześnie urodzonych noworodków”. Od 2010r. posiada certyfikat PTU w zakresie ultrasonografii pediatrycznej. Uzyskała certyfikat POLKARD w dziedzinie echokardiografii noworodka. Od 2006r. pracuje w OITN Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2013r. organizuje warsztaty echokardiografii noworodka dla neonatologów.


Postek Grzegorz, Doktor – lekarz, specjalista pediatii i neonatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, starszy asystent na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu.

Puskarz- Gąsowska Joanna, Doktor – specjalista w dziedzinie neonatologii, starszy asystent oraz wykładowca akademicki w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania zawodowe to intensywna terapia noworodka, zagadnienia neurologiczne oraz diagnostyka ultrasonograficzna w neonatologii.

Reiss Irwin

Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.


Samocki Paweł, Lek. med. – absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista medycyny ratunkowej. Lekarz Koordynator w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym odpowiedzialny m. in. za transporty międzyszpitalne noworodków. Główne zainteresowania to medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, intensywna terapia noworodka oraz zastosowanie krwi i jej składników krwi w opiece przedszpitalnej.

 


Simons Sinno, Doktor – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Szymański Piotr, Lek. med. – aktualnie w trakcie specjalizacji z neonatologii, zatrudniony w Oddziale Noworodkowym Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w szczególności diagnostyka ultrasonograficzna. Wykładowca kursów USG organizowanych w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie i Szpitalu Ujastek w Krakowie. Członek PTU.


Wesołowska Aleksandra, Dr n. biol  – Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Św. Rodziny, Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, prezes powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej w 2008 roku przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce. Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek  w Polsce i za granicą. Redaktor Naukowy monografii pt. Banki Mleka w Polsce. Idea i Praktyka.Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz koordynator reaktywacji banków mleka z ramienia EMBA na Polskę. Mama czwórki dzieci.