Prelegenci

Berger Angelika, Profesor – specjalista pediatrii i neonatologii. Jej głównymi obszarami zainteresowań jest opieka nad skrajnymi wcześniakami, a głównie infekcjami i immunologią. Jest kierownikiem Oddziału Neonatologii, Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Neuropediatrii w General Hospital w Wiedniu i profesorem neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Jej zainteresowania badawcze to innowacyjne strategie zarządzania skrajnymi wcześniakami, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zakażeń bakteryjnych i wirusowych wcześniaków, oraz rolą Ureaplasma w patogenezie porodu przedwczesnego oraz długo- i krótkoterminowych wyników wcześniaków. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, kierownikiem grupy roboczej ds. neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej w Austrii od 2012 r., oraz głównym badaczem kilku dużych badań klinicznych. Jest autorem ponad 100 artykułów z dziedziny medycyny okołoporodowej i neonatologii.


Błaż Witold, Doktor – pracuje w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka i Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Główne zainteresowania to hemodynamika, interakcje krążeniowo-oddechowe, kompleksowa opieka nad wcześniakiem na granicy przeżywalności.

Czech-Kowalska Justyna, Profesor – Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, neonatolog. Od 1995 roku zatrudniona w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Obecnie pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zainteresowania naukowe ogniskują się na gospodarce wapniowo – fosforanowej, metabolizmie kostnym, żywieniu noworodków i niemowląt oraz ultrasonografii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Fox Wiliiam, Profesor – zatrudniony w Klinice Neonatologii w Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) i University of Pennsylvania Health System. Jest także dyrektorem medycznym Infant Breathing Disorder Center w CHOP. Przez 15 lat był Kierownikiem oddziału neonatologicznego. Jest bardzo aktywny w szkoleniu studentów medycyny, „house staff” i stażystów. Prof. Fox jest uznanym w kraju i na świecie prelegentem. Jego obszar badań dotyczy funkcjonowania płuc u noworodków i wentylacji mechanicznej. Jest autorem ponad 100 publikacji, a także współredaktorem podręcznika Fetal and Neonatal Physiology – obecnie czwartej edycji. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, w tym Society for Pediatric Research i American Pediatric Society. Otrzymał nagrody za doskonałość w nauczaniu od lekarzy rezydentów.

Hernell Olle, Profesor –


Jain Amish, Profesor –


Llevadias Judit, Doktor – pochodzi z Hiszpanii, ale od 2008r. pracuje w Wielkiej Brytanii.  Od 2014r. jest konsultantem w PCICU w Freeman Hospital (Newcastle, Wielka Brytania), a obecnie prowadzi program ECMO, z którym po raz pierwszy zetknęła się w 2004r. Przeszła intensywne szkolenie w zakresie kardiologii dziecięcej i intensywnej opieki pediatrycznej w Hiszpanii (Szpital San Joan de Déu w Barcelonie) i Wielkiej Brytanii (Freeman Hospital w Newcastle, Birmingham Children´s Hospital i Royal Brompton w Londynie).


Lucas Alan, Profesor –


Mazela Jan, Profesor – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.


Patel Neil, Doktor – jest absolwentem Edinburgh Medical School i ukończył neonatologię w Royal Children’s Hospital w Melbourne w Australii oraz Royal Hospital for Children w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Royal Hospital for Children, Glasgow, Wielka Brytania. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą oceny i leczenia układu sercowo-naczyniowego noworodków, w tym nadciśnienia płucnego w wrodzonej przepuklinie przeponowej (CDH). Inne zainteresowania badawcze obejmują nieinwazyjne monitorowanie, długoterminowe wyniki w przypadku wad wrodzonych oraz zintegrowaną opiekę rodzinną.


Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.

Polin Richard, Profesor


Simons Sinno, Doktor – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Sroczyńska Katarzyna, Lek. med. – Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Lekarz rezydent w Klinice Zakażeń Noworodka, instruktor NLS. Główną pasją neonatologiczną jest ultrasonografia noworodka, a w szczególności USG płuc.


Singh Yoginder, Profesor – konsultant neurolog i kardiolog dziecięcy w szpitalach uniwersyteckich w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Cambridge i zajmuje stanowisko Honorowego Konsultanta w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Specjalizuje się w hemodynamice noworodków, echokardiografii funkcjonalnej i zaawansowanej echokardiografii czynnościowej. Jest członkiem komitetu sterującego European Neonatologist Performed Echocardiography.  Jako ekspert w dziedzinie echokardiografii funkcjonalnej jest często zapraszany do prowadzenia rozmów na międzynarodowych konferencjach i przeprowadził ponad 20 warsztatów / kursów echo w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i poza nią.


Wielgoś Mirosław, Profesor –