Neonatus 2014

Materiały pokonferencyjne (2014)

Tytuł pracy
Czy terapia egzogennym surfaktantem jest ciągle sexy? – A. Merritt
Mikrobiom jelita – C. Lifschitz
Monitorowanie funkcji mózgu – narzędzie prognostyczne czy także szansa na modyfikację leczenia noworodków w OION – E. Gulczyńska
Optymalizacja żywienia u VLBW noworodków – D. Adamkin
Profilaktyka czy leczenie zakażeń grzybiczych – E. Gulczyńska
Profilaktyka martwiczego zapalenia jelit (NEC) – I. Maruniak-Chudek
Profilaktyka zakażeń odcewnikowych – M. Kornacka
Przetrwały przewód tętniczy – co dalej? – S. Gupta
Terapia wziewnym tlenkiem azotu u wcześniaków – M. Sanchez-Luna
Badanie USG płuc – współczesny stetoskop – L. Cattarossi
Wentylacja wysokimi częstotliwościami z gwarantowaną objętością – M. Sanchez-Luna
Zachorowalność i umieralność noworodków
w Europie – EPICE – J. Gadzinowski/J. Mazela
Zakażenie wewnątrzmaciczne – czy można zapobiec BPD? – A. Merritt
Zalecenia dotyczące badań echokardiograficznych u noworodków – S. Gupta
Żywienie noworodka w ciężkim stanie klinicznym – punkt widzenia – J. Książyk
Zalecenia kliniczne a realia dnia codziennego – D. Gruszfeld
Diagnostyka i terapia w zakażeniach z grupy TORCH – B. Królak-Olejnik
Hipotensja u wcześniaka – leczyć – nie leczyć – I. Maroszyńska

 

Galeria (2014)

 

Prelegenci (2013)

 

Adamkin David, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Neonatal Nutrition Research Lab. Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Członek wielu branżowych towarzystw międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Recenzent w ponad 20 czasopismach. Autor blisko 100 artykułów, 42 rozdziałów książek i monografii oraz 5 książek. Laureat kilkudziesięciu wyróżnień i nagród. Posiada status profesora wizytującego w USA oraz w Polsce. W ostatnim czasie jego głównym obszarem badań są strategie wzrostu wcześniaków podczas hospitalizacji oraz po wypisie do domu.
Borkowska-Kłos Monika, Doktor – absolwentka poznańskiej Akademii Medycznej (1993), specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii, posiada tytuł doktora nauk medycznych przyznany za pracę dotyczącą przydatności prokalcytoniny we wczesnej diagnostyce zakażeń u noworodków, od 1993 pracuje jako lekarz w ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym UM w Poznaniu, od 2013 pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Izolacyjnego Noworodka
Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna
Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii dla Województwa Mazowieckiego, Vice-prezes Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Profesor Kornacka posiada 40- letnie doświadczenie w neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Główne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z noworodkiem z ekstremalnie małą masą ciała zwłaszcza dotyczących badań ultrasonograficznych w zakresie OUN.
Cattarossi Luigi, Profesor – pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Absolwent School of Medicine of Genoa University. Od 2011 r. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Udine University Hospitals w Udine. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: wentylacja mechaniczna noworodków, podaż surfaktantów, kontrola oddychania, transport noworodków oraz USG płuc.
Czech-Kowalska Justyna, Doktor – Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, neonatolog. Od 1995 roku zatrudniona w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Obecnie pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zainteresowania naukowe ogniskują się na gospodarce wapniowo – fosforanowej, metabolizmie kostnym, żywieniu noworodków i niemowląt oraz ultrasonografii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Dąbrowski Piotr, Doktor – absolwent poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie otolaryngologii, pracuje w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu, od 2013 pełni funkcję zastępcy Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Zainteresowania zawodowe: chirurgiczne leczenie głuchoty metodą implantów ślimakowych, rola trąbki słuchowej w patologii ucha środkowego, endoskopowe zabiegi tuboplastyki, zastosowanie lasera diodowego w chirurgii otolaryngologicznej, chirurgiczna rehabilitacja głosu u chorych laryngektomowanych
Gadzinowski Janusz
Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i obecny Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora Gadzinowskiego była i jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC i EPICE, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.
Gotz-Więckowska Anna, Doktor hab. – Specjalista chorób oczu. Konsultant okulista Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Kierownik Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków i konsultant Poradni Dziecięcej i Leczenia Zeza przy Klinice Okulistycznej UM w Poznaniu. Członek Zarządu Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autorka licznych publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu okulistyki dziecięcej i strabologii.
Dariusz Gruszfeld
Gruszfeld Dariusz, Doktor – Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.
Gulczyńska Ewa Matylda
Gulczyńska Ewa Matylda, Profesor – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Specjalista pediatrii i neonatologii. Jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki. Od 2006 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii. Wśród zainteresowań naukowych należy wymienić farmakokinetykę i terapię monitorowaną, opiekę nad noworodkiem o ekstremalnie małej masie ciała, zaawansowane techniki wentylacji, terapię surfaktantem egzogennym i terapię żywieniową.
helwich
Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.
Królak-Olejnik Barbara, Profesor – Kierownik Katedry I Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.
Książyk Janusz, Profesor – Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka.
Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W latach 1988 – 91 pracował na stanowisku konsultanta w Children’s Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia). W efekcie badań klinicznych, które były kontynuacją badań eksperymentalnych powstały prace i opracowania dotyczące nawadniania doustnego w ostrych biegunkach. Opracował własną metodę szybkiego nawadniania dożylnego w stanach ciężkiego odwodnienia u dzieci. Prowadzony przez niego wielodyscyplinarny Zespół Leczenia Żywieniowego w CZD, jako pierwszy w kraju w pediatrii, wprowadził metodę całkowitego żywienia pozajelitowego, przy użyciu cewników do żył centralnych. Zespół – także jako pierwszy w Europie Środkowej wprowadził domowe żywienie pozajelitowe u dzieci. Jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem.
Kwinta Przemko, Doktor hab. – adiunkt Katedry Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2001 roku członek European Society for Pediatric Research oraz European Society for Neonatology. Główne zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami dotyczącymi powikłań wcześniactwa, w tym oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych. Drugim obszarem zainteresowań jest długofalowa ocena stanu zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie.
Lauterbach-Ryszard
Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
Lifschitz Carlos, Profesor – gastroenterolog dziecięcy. Były Profesor Baylor College of Medicine, Houston w USA. Członek American Board of Pediatrics. Obecnie pracuje w Hospital Italiano w Buenos Aires w Argentynie. Członek Council of The North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, redaktor Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Autor 69 publikacji i 2 książek. Jest członkiem European and Latin American Societies for Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Maruniak-Chudek Iwona
Maruniak-Chudek Iwona, Doktor hab. – specjalista pediatra i neonatolog, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe: problematyka sepsy, diagnostyka zakażeń, niewydolność nerek i zaburzenia metaboliczne.
Maroszyńska Iwona, Profesor – Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.
Mazela Jan
Mazela Jan, Doktor hab. – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.
Merritt T
Merritt T. Allen, Profesor – specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii zatrudniony w Loma Linda University Children’s Hospital oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zainteresowania badawcze opierają się na rozwijaniu metod podaży surfaktantów i wentylacji nieinwazyjnej. Ukończył studia w Kansas University School of Medicine. Rezydenturę z pediatrii odbył w University of California w San Diego. Pracował w University of Rochester i University of California w San Diego. Był Kierownikiem Kliniki Neonatologii w UC Davis. Profesor emerytowany w University of California.
Piotrowski Andrzej
Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.
Reiss Irwin
Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.
Rüdiger Mario
Rüdiger Mario, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Dziecięcym Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie. Ukończył specjalizację z zakresu pediatrii i neonatologii w University Hospital Charité w Berlinie. Prowadzi badania nad systemem podaży surfaktantu, podaniem perfluorowęglowodoru oraz rozwojem płuc. Był głównym badaczem w wieloośrdkowych badaniach Trial to Evaluate a Specified Type of APGAR (TEST-APGAR). Zorganizował 4 edycje “European Workshops on Delivery Room Management”.
Sanchez-Luna Manuel, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” (HGUGM). Zatrudniony jako profesor w Complutense University of Madrid. W latach 2001-2013 był kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: fizjologia układu sercowo-oddechowego u noworodków, wstrząs septyczny i żywienie. Prowadzi badania na zwierzętach w zakresie: PPHN, szoku septycznego, mechanicznej wentylacji, HFOV, iNO, transplantacji płuc, ECMO i niedojrzałości płuc, wrodzonej przepukliny przeponowej oraz surfaktantem. Główny badacz w siedmiu badaniach wieloośrodkowych.
Szczapa Jerzy
Szczapa Jerzy, Profesor – były Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, współzałożyciel Europejskiej Unii Towarzystw Neonatologicznych i Perinatologicznych, redaktor naczelny czasopisma „Postępy Neonatologii”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień patologii i intensywnej terapii z szczególnym uwzględnieniem zakażeń okresu noworodkowego.
Szczapa-Tomasz
Szczapa Tomasz, Doktor – adiunkt w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia instruktora i dyrektora kursów Newborn Life Support (NLS) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Współorganizator kursów NLS w Poznaniu i Warszawie oraz innych szkoleń i warsztatów z resuscytacji noworodka. Był jednym z inicjatorów i współautorów polskojęzycznej wersji kursu NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą głownie zagadnień z zakresu szeroko pojętej intensywnej terapii noworodka (m.in. wentylacja mechaniczna, monitorowanie OUN).
Szczepański Marek, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autor ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. W kręgu jego głównych zainteresowań z dziedziny neonatologii są: gastroenterologia, żywienie parenteralne, karmienie piersią, mleko kobiece, pre- i probiotyki w żywieniu noworodków, alergia pokarmowa u noworodków oraz wcześniactwo. Ponadto interesuje się on immunologią rozwojową (rola śródbłonka naczyń w patogenezie schorzeń okresu noworodkowego, stan zapalny, stres oksydoredukcyjny, cytoprotekcyjne właściwości erytropoetyny.
Szymankiewicz Marta
Szymankiewicz Marta, Profesor – Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii. Główne zainteresowania naukowe: badania mechaniki oddychania, neonatologiczne i pediatryczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, zakażenia płodu i noworodka.
Walas Wojciech, Doktor – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii. Związany z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu od momentu jego powstanie w 1996r., a od roku 1999 jego ordynator. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Doktorat w roku 1998 na podstawie pracy pt. „Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych”.
Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Doktor – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.

Program (2014)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

„NEONATUS 2014”

2-3 października 2014 r.

Patronat naukowy
dr hab. n. med. Jan Mazela
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

Klinika Neonatologii i Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Miejsce obrad:
Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu,
Pawilon 15

07.30 – 08.30 Rejestracja uczestników (Registration)
08.30 – 08.45 Powitanie (Welcome) J. Mazela, J. Gadzinowski
SESJA I – Płuca i nie tylko / Lungs and beyond (J. Gadzinowski, J. Mazela)
08.45 – 09.10 Wentylacja wysokimi częstotliwościami z gwarantowaną objętością
(High Frequency Ventilation – ic VG a better mode?)
M. Sanchez-Luna / Madrid, Spain
09.10 – 09.35 Optymalna terapia tlenem w opiece neonatologicznej
(Optimising oxygen therapy in neonatal care)
I. Reiss / Rotterdam, The Netherlands
09.35 – 10.00 Przetrwały przewód tętniczy – co dalej?
(Patent Ductus Arteriosus – The controversy and way forward)
S. Gupta / Stockton on Tees, UK
10.00 – 10.30 Przerwa (Coffee break)
SESJA II – Nowości: Diagnostyka / Diagnostics (J. Szczapa, M. Szymankiewicz)
10.30 – 10.55 Zalecenia dotyczące badań echokardiograficznych u noworodków
(Guidelines for Echocardiography – A systematic approach for a neonatologist)
S. Gupta / Stockton on Tees, UK
10.55 – 11.20 Badanie USG płuc – współczesny stetoskop (Ultrasound on the clinical field: a modern stetoscope) L. Cattarossi / Udine, Italy
11.20 – 11.45 Nowoczesna diagnostyka molekularna (Novel molecular diagnostics) P. Kwinta / Kraków
11.45 – 12.10 Diagnostyka i terapia w zakażeniach z grupy TORCH (Diagnostics and therapy TORCH infections) B. Królak-Olejnik / Wrocław
12.10 – 12.35 Monitorowanie funkcji mózgu – narzedzie prognostyczne czy takze szansa na modyfikacje leczenia noworodków w OION (Bedside brain monitoring – better prognosis or better clinical management in the NICU) E. Gulczyńska / Łódź
12.35 – 13.10 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA III: Zakażenie / Infection (R. Lauterbach, J. Książyk)
13.10 – 13.35 Wstrząs septyczny (Septic shock) I. Reiss / Rotterdam, The Netherlands
13.35 – 14.00 Zakażenie wewnątrzmaciczne – czy można zapobiec BPD (Intrauterine infection – can we prevent BPD?) A. Merritt / Loma Linda, USA
14.00 – 14.25 Profilaktyka wczesnych zakażeń (Prevention of early infections) J. Szczapa / Łódź
14.25 – 14.50 Przerwa (Coffee break)
SESJA IV – Edukacja podyplomowa w neonatologii / Continuing education in neonatology
(E. Helwich, B. Królak-Olejnik)
14.50 – 15.15 Terapia wziewnym tlenkiem azotu u wcześniaków (Inhaled NO in premature infants) M. Sanchez-Luna / Madrid, Spain
15.15 – 15.40 Optymalizacja żywienia u VLBW noworodków (Optimizing Nutrition for the VLBW Infant to Improve Growth and Outcome) D. Adamkin / Louisville, USA
15.40 – 16.05 Videodokumentacja – zapobieganie błędom podczas resuscytacji noworodka (Videography – an excellent tool to prevent errors during neonatal resuscitation) M. Rudiger / Dresden, Germany
16.05 – 16.30 Czy terapia egzogennym surfaktantem jest ciągle sexy? (Is exogenous surfactant replacement therapy still sexy? A. Merritt / Loma Linda, USA
16.30 – 17.00 Przerwa (Break)
SESJA V – Wykłady z lampką wina (Education with glass of wine)
17.00 – 17.15 Mikrobiom jelita (Intestinal microbiome) C. Lifschitz / Houston, USA
17.15 – 17.30 Optiflow – nowa jakość w prowadzeniu wsparcia oddechowego (Optiflow – novel approach for non-invasive ventilatory support) J. Mazela / Poznań
17.30 – 17.45 Wsparcie psychologiczne dla rodziców (Psychological support for parents – simply nice to have) M. Rudiger / Dresden, Germany
20.00 Bebilon i Draeger Music Party, SPOT, ul. Dolna Wilda 87

 

Piątek 3.10.2014r.

SESJA VI – Epidemiologia okresu noworodkowego (M. Kornacka, E. Gulczyńska)
08.30 – 08.55 Retinopatia wcześniaków 2014 A. Gotz-Więckowska / Poznań
08.55 – 09.20 Zachorowalność i umieralność noworodków w Europie – EPICE J. Gadzinowski / J. Mazela on behalf of the EPICE research group, Poznań
09.20 – 09.45 Zachorowalność i umieralność noworodków w Polsce E. Helwich / Warszawa
09.45 – 10.10 Niedosłuch u noworodków urodzonych przedwcześnie (Baza Danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków) P. Dąbrowski / K. Wróblewska, Poznań
10.10 – 10.25 Przerwa (Coffee break)
SESJA VII: Kontrowersje w neonatologii (M. Szczepański, P. Korbal)
10.25 – 10.50 Wentylacja kontrolowana ciśnieniem czy objętością A. Piotrowski / W. Walas, Łódź / Opole
10.50 – 11.15 Terapia egzogennym surfaktantem: standard czy LISA P. Krajewski / J. Mazela, Łódź / Poznań
11.15 – 11.40 Wstrząs septyczny – perfuzja, krzepliwość czy serce – co ważniejsze? R. Lauterbach / P. Korbal, Kraków / Bydgoszcz
11.40 – 12.05 Hipotensja u wcześniaka- leczyć – nie leczyć? I. Maroszyńska / Łódź
12.05 – 12.30 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA VIII: „Gadające mądre głowy”: Zalecenia kliniczne a realia dnia codziennego – żywienie (J. Czech-Kowalska, D. Gruszfeld)
12.30 – 12.50 Żywienie noworodka w ciężkim stanie klinicznym – punkt widzenia 1 J. Książyk / Warszawa
12.50 – 13.10 Żywienie noworodka w ciężkim stanie klinicznym – punkt widzenia 2 R. Lauterbach / Kraków
13.10 – 13.30 Wpływ doustnej suplementacji bakteriami probiotycznymi na mikrobiotę przewodu pokarmowego i stan kliniczny noworodków z bardzo małą masą urodzeniową P. Heczko / Kraków
13.30 – 13.45 Zalecenia kliniczne – dyskusja D. Gruszfeld / Warszawa
13.45 – 14.00 Przerwa (Coffee break)
SESJA IX: Profilaktyka (M. Borkowska, E. Burchardt-Kroll)
14.00 – 14.20 Profilaktyka zakażeń odcewnikowych K. Kornacka / Warszawa
14.20 – 14.40 Profilaktyka czy leczenie zakażeń grzybiczych E. Gulczyńska / Poznań
14.40 – 15.00 Prenatalna profilaktyka glikokortykosteroidami – wpływ na noworodka M. Szymankiewicz / Poznań
15.00 – 15.20 Profilaktyka martwiczego zapalenia jelit (NEC) I. Maruniak-Chudek / Katowice
15.20 – 15.40 Skuteczność kliniczna i rzeczywista szczepionki Synflorix- na podstawie aktualnych doniesień I. Stryjewska / Warszawa
15.40 – 15.50 Przerwa (Coffee break)
SESJA IX: Doniesienia własne (I. Maruniak-Chudek, J. Mazela)
15.50 – 16.00 Trudny pacjent – postępowanie u noworodka z gastroschisis A. Grądzka-Łuczewska / Poznań
16.00 – 16.10 Ilościowa analiza zapisu zintegrowanej elektroencefalografii u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała w pierwszych dobach życia Ł. Karpiński/ Poznań
16.10 – 16.20 Zakażenia wirusem RS wśród noworodków przyjmowanych z domu i hospitalizowanych z powodu niewydolności oddechowej A. Kornacka / Poznań
16.20 – 16.30 Zaburzenia gospodarki fosforanowej u wcześniaków – czy wczesna diagnostyka jest uzasadniona? A. Szafrańska / Wrocław
16.30 – 16.40 Diagnostics of ischemic nephropathy of preterm infants: biochemical markers and immunohistochemical features O. Yablon / Vinnytsia, Ukraine
16.40 – 16.50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: J. Gadzinowski, J. Mazela

Uczestnicy otrzymają za udział w konferencji 14 punktów edukacyjnych

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2014 zostaną opublikowane w „Standardy Medyczne – Pediatria”

WARSZTATY PRAKTYCZNE – 2-3 października 2014
ge WARSZTATY I
USG płuc (Lung ultrasounds) – Luigi Cattarossi, Udine, Italy
Miejsce: Klinika Neonatologii, poziom B3, GPSK, ul. Polna 33
Grupa I: 3.10.2014r. godz. 8.30-11.00 – max 7 osób; Grupa II: 3.10.2014r. godz. 13.30-16.00 – max 7 osób
log WARSZTATY II
Wentylacja konwencjonalna i NAVA – Andrzej Piotrowski, Łódź
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15
Grupa I: 3.10.2014r. godz. 8.30-10.30 – max 15 osób
WARSZTATY III
Echokardiografia (Echocardiography) – Samir Gupta, Stockton on Tees, UK
Miejsce: Klinika Neonatologii, poziom B3, GPSK, ul. Polna 33
Grupa I: 3.10.2014r. godz. 8.30-11.00 – max 7 osób; Grupa II: 3.10.2014r. godz. 13.30-16.00 – max 7 osób
WARSZTATY IV
Wentylacja wysokimi częstotliwościami gwarantowana objętością (High Frequency Ventilation volume guaranteed) – Manuel Sanchez Luna, Madrid, Spain
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15
Grupa I: 2.10.2014r. godz. 10.30-13.00 – max 15 osób
acutronic WARSZTATY V
Resuscytacja noworodka – Tomasz Szczapa / Łukasz Karpiński, Poznań
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15
Grupa I: 3.10.2014r. godz. 13.30-16.00 – max 15 osób
3 WARSZTATY VI
Optiflow – nieinwazyjne wsparcie oddechu
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15
Grupa I: 3.10.2014r. godz. 08.30-10.30 – max 15 osób

 

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła

Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom konferencji Neonatus 2014oleofarm2

puste

_vitis

acutronic3

maquet23

puste

gilead_mininztechno1sequoia1_1

pustelogo_3gsk_3dutchmed_3logo_2Bez neoplu_2

Sponsor medialny:

_standardy-medyczne