Neonatus 2016

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„NEONATUS 2016”
29-30 września 2016 r.

Patronat naukowy
dr hab. n. med. Jan Mazela
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

Klinika Neonatologii i Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Miejsce obrad:
Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu,
Pawilon 15

Czwartek – 29.09.2016r. (Thursday 29th)

07.30 – 08.45 Rejestracja uczestników (Registration)
08.45 – 09.00 Powitanie (Welcome) – J. Mazela, J. Gadzinowski

SESJA I – ŻYWIENIE / NUTRITION
(J. Książyk, J. Gadzinowski)
09.00 – 09.05 Microbiota of term infants delivered vaginally vs. cesarean section – influence of home environmentA. Bartnicka / Poznań
09.05 – 09.10 Short-term consequences of fetal and neonatal tobacco-smoke exposure M. Napierała / Poznań
09.10 – 09.15 Dyskusja (Discussion)
09.15 – 09.35 ESPGHAN – optymalizacja wczesnego żywienia (ESPGHAN – how to optimize early nutrition) – B. Koletzko / München, Germany
09.35 – 09.55 Probiotyki – czy wiemy co robimy? (Probiotics – do we know what we do) – H. Szajewska / Warszawa
09.55 – 10.15 Mikrobiota wcześniaka (Neonatal microbiota in the NICU) – M. Vento / Valencia, Spain
10.15 – 10.30 Dyskusja (Discussion)
10.30 – 10.45 Przerwa (Coffee break)

SESJA II – ŻYWIENIE CD. / NUTRITION SEQUEL (B. Królak-Olejnik, I. Maruniak-Chudek)
10.45 – 11.05 Co z witaminą A? (Vitamin A – lost in research and bedside) – L. Gortner / Homburg/Saar, Germany
11.05 – 11.25 Suplementacja żelaza (Ferrum supplementation – Iron Man in the NICU) – R. Lauterbach / Kraków
11.25 – 11.45 Żywienie => programowanie (Nutrition => programming) – B. Koletzko / München, Germany
11.45 – 12.05 Dyskusja (Discussion)
12.05 – 12.45 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

SESJA III: ADAPTACJA DO ŻYCIA POZAMACICZNEGO / ADAPTATION TO EXTRAUTERINE LIFE (M. Borkowska, T. Szczapa)
12.45 – 12.50 The correlation between the oxygen concentration in the first week of life and the level of extracellular superoxide dismutase and glutathione peroxidase-1 on the 7-th day of life in neonates observed for bronchopulmonary dysplasiaP. Kiciński / Łódź
12.50 – 12.55 Caffeine citrate and apnoea of prematurity – A. Pająk / Wrocław
12.55 – 13.00 Evaluation of currently recommended neonatal resuscitation procedures in the neonatal units in Poland – preliminary report – M. Reśko-Zachara / Warszawa
13.00 – 13.05 Dyskusja (Discussion)
13.05 – 13.10 Treatment with mission – PUMS students for Kenyan children – G. Sibrecht / Poznań
13.10 – 13.30 Wczesne odpępnianie czy przetaczanie pępowinowe? (Cord clamping vs cord milking) – A. Katheria / San Diego, USA
13.30 – 13.50 Czy możemy resuscytować na zachowanej pępowinie? (Can we do resuscitation on intact cord? – D. Hutchon / Darlington, England
13.50 – 14.10 Wsparcie oddechu od pierwszych minut życia (How to ventilate from first breath?) – A. Te Pas / Leiden, The Netherlands
14.10 – 14.30 Wsparcie oddechu po stabilizacji (What is next mode of ventilation after stabilization?) – C. Roehr / Oxford, UK
14.30 – 14.50 Tlen na sali porodowej (Oxygen in the delivery room – an update) – M. Vento / Valencia, Spain
14.50 – 15.05 Dyskusja (Discussion)
15.05 – 15.20 Przerwa (Coffee break)

SESJA IV: EDUKACJA PODYPLOMOWA W NEONATOLOGII / CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION (E. Gulczyńska, M. Szymankiewicz)
15.20 – 15.40 Największe osiągnięcia w neonatologii
(Conundrums in Neonatal Clinical Research) – A. Jobe / Cincinnati, USA
15.40 – 16.00 Jak opiekować się wcześniakiem w 23-25 tc
(How to take care of the 23-25 weeker) – G. Balla / Debrecen, Hungary
16.00 – 16.20 Postępy w opiece perinatalnej poprzez zastosowanie procedur medycznych popartych dowodami naukowymi
(Improvement in perinatal care due to evidence based medicine) – J. Gadzinowski, on behalf of the EPICE research group / Poznań
16.20 – 16.30 Dyskusja
(Discussion)
16.30 – 16.40 Przerwa
(Coffee break)
16.40 – 16.45 Retrospective analysis of vein thrombosis among newborns in the NICU settings
– K. Chojnacka / Poznań
16.45 – 16.50 A microscopic evidence for the thrombogenicity of umbilical catheters
– A. Sobczak / Kraków
16.50 – 16.55 Dyskusja (Discussion)
16.55 – 17.15 Zakrzepica żył – punkt widzenia chirurga (Neonatal vein thrombosis – surgical view) – Z. Krasiński / Poznań
17.15 – 17.35 Zakrzepica żył – punkt widzenia pediatry
(Neonatal vein thrombosis – pediatric view) – J. Książyk / Warszawa
17.35 – 17.45 Dyskusja (Discussion)
20.00 – Kolacja – Concordia Design

Piątek – 30.09.2016r. (Friday 30th)

SESJA V – PŁUCA I NIE TYLKO / LUNGS & BEYOND (A. Piotrowski, R. Lauterbach)
09.00 – 09.05 Copeptin and sonographic measurements of abdominal great vessels in estimation of fluid status in term neonates during the early adaptation period – A. Jarosz-Lesz / Katowice
09.05 – 09.10 Assessment of risk factors and progress of metabolic bone disease of prematurity among the group of patients of the Department of Paediatric Propedeutics and Bone Metabolism Diseases – P. Bartosik / Łódź
09.10 – 09.15 Brain bioelectric activity in preterm infants during surfactant replacement therapy – comparison of two different drug preparations Ł. Karpiński / Poznań
09.15 – 09.20 Dyskusja (Discussion)
09.20 – 09.40 Okres okołoporodowy i BPD (Antenatal associations with BPD) – A. Jobe / Cincinnati, USA
09.40 – 10.00 PCT – system wczesnego ostrzegania (Procalcitonin – future early-warning system) – A. Piotrowski / Warszawa
10.00 – 10.20 PROM i hipoplazja płuc
(Early PROM and lung hypoplasia) – H. Hummler / Ulm, Germany
10.20 – 10.40 Surfaktant w aerozolu (Aerosolized surfactant) – J. Mazela / Poznań
10.40 – 10.55 Dyskusja (Discussion)
10.55 – 11.10 Przerwa (Coffee break)
11.10 – 11.15 Equipment and developmental care – M. Szetela, Drager
11.15 – 11.35 Automatyczne dawkowanie FiO2 (FiO2 automatic control) – A. Franz, Tübingen, Germany
11.35 – 11.55 ECMO 2016 – “ostatnia deska ratunku” (ECMO 2016 – last hope) – I. Maroszyńska / Łódź
11.55 – 12.15 Wentylacja helem (Heliox ventilation) – T. Szczapa / Poznań
12.15 – 12.30 Dyskusja (Discussion)
12.30 – 13.10 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

SESJA VI – OUN I ROZWÓJ / CNS & FOLLOW-UP (E. Helwich, J. Szczapa)
13.10 – 13.15 Perinatal factors influencing psychomotor development at 2 years of age of premature infants born below 32 weeks – comparison of two cohorts 2001-2 and 2011-12A. Montgomery / Poznań
13.15 – 13.20 NIRS technology – a useful tool to provide perioperative goal directed therapy in newborns with congenital diaphragmatic hernia – M. Pietrzykowska-Kuncman / Łódź
13.20 – 13.25 Association of cord blood ghrelin, leptin and insulin with anthropometric parameters of children at 24 months – M. Warchoł / Poznań
13.25 – 13.30 Dyskusja (Discussion)
13.30 – 13.50 Nowe techniki wizualizacji rozwoju mózgu (Advanced imaging techniques for monitoring brain development) – S. Sizonenko / Geneva, Switzerland
13.50 – 14.10 Projekt ALBINO (ALBINO Project) – A. Franz / Tübingen, Germany
14.10 – 14.25 Dyskusja (Discussion)
14.25 – 14.40 Przerwa (Coffee break)
14.40 – 15.00 Ocena video a skale rozwojowe (Video assessment and developmental scales) – P. Willatts / Dundee, UK
15.00 – 15.20 Monitorowanie O2 i ROP (O2 monitoring and ROP) – A. Sola / California, USA
15.20 – 15.40 Komórki macierzyste w neonatologii (Stem cells in neonatal care – reality or future) – L. Gortner / Homburg/Saar, Germany
15.40 – 15.55 Dyskusja (Discussion)
15.55 – 16.00 Zakończenie konferencji – J. Mazela, J. Gadzinowski

Spotkania satelitarne (Satellite meetings)
Czwartek, 29.09.2016r.
(Thursday 29th, September 2016)
15.00 – 16.30 Aerosurf Trial
– spotkanie badaczy (Investigator Meeting)

Piatek, 30.09.2016r. (Friday 30th, September 2016)
08.00 – 09.00 FiO2-C Trial
– spotkanie badaczy (Investigator Meeting)
09.00 – 10.00 ALBINO Trial
– spotkanie badaczy (Investigator Meeting)


WARSZTATY PRAKTYCZNE / WORKSHOPS
WARSZTATY I
(Augusto Sola, Jan Mazela / California, Poznan)
Monitorowanie nieinwazyjne O2 i CO2 / Critical noninvasive monitoring in the NICU and delivery room – O2, CO2
Data:
29.09 (Czwartek) – godz. 11.45-13.15

WARSZTATY II
(Peter Willatts, Agnieszka Montgomery / Dundee, Poznań)
Wczesna ocena rozwoju dziecka / How to perform thorough and objective developmental assessment ASAP
Data:
30.09 (Piątek) – godz. 08.00-09.30

WARSZTATY III
(Alan Jobe, Jan Mazela / Cincinnati, Poznań)
Optymalne stosowanie surfaktantów egzogennych / Optimal surfactant administration 2016
Data:
30.09 (Piątek) – godz. 11.30-13.00

WARSZTATY IV
(Charles Roehr, Oxford, UK)
Nieinwazyjne wsparcie oddechu OptiflowTM z wysokimi przepływami gazów. Kiedy i jak poprawić efektywność leczenia i opieki pielęgniarskiej/ Nasal High Flow Therapy with OptiflowTM. When and how can we improve patient outcome and nursing care?
Data:
29.09 (Czwartek) – godz. 16.30-18.00

program pdf

Uczestnicy otrzymają za udział w konferencji 12 punktów edukacyjnych

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2016 zostaną opublikowane w „Standardy Medyczne – Pediatria”

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE:
Can we do resuscitation on intact cord – D. Hutchon

espghan-how-to-optimize-early-nutrition-b-koletzko

stem-cells-in-neonatal-care-reality-or-future-_-l-gortner

vitamin-a-lost-in-research-and-bedside_-l-gortner

practical-methods-for-measuring-infant-development-p-willatts

antenatal-associations-with-bpd_-a-jobe

conundrums-in-neonatal-clinical-research_-a-jobe

optimal-surfactant-administration-2016_a-jobe

advanced-imaging-techniques-for-monitoring-brain-development_s-sizonenko

oxygen-in-the-delivery-room-an-update_-m-vento

neonatal-microbiota-in-the-nicu_-m-vento

postepy-w-opiece-perinatalnej-poprzez-zastosowanie-procedur-medycznych-popartych-dowodami-naukowymi_j-gadzinowski

pct-system-wczesnego-ostrzegania_a-piotrowski

albino-project_a-franz

fio2-automatic-control_a-franz

probiotyki-czy-wiemy-co-robimy_h-szajewska-szajewska

early-prom-and-lung-hypoplasia_h-hummler

ecmo-2016-ostatnia-deska-ratunku_i-maroszynska

what-is-next-after-stabilization_c-roehr

PRELEGENCI:

Gadzinowski JanuszFranz Axel, Doktor

 

 

 

 

Gadzinowski Janusz
Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora Gadzinowskiego była i jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC i EPICE, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.

 

Gadzinowski Janusz
Gortner Ludwig, Profesor – absolwent Uniwersytetu w Frankfurcie/Main w Niemczech. Specjalista neonatolog i pediatra. Był kierownikiem Kliniki Pediatrii i Neonatologii w Justus Liebig University w Giessen, Niemcy. Obecnie jest Kierownikim Kliniki Pediatrii w University of the Saarland at Homburg. Prezydent Towarzystwa Neonatologicznego i Intensywnej Opieki Pediatrycznej (GNPI) w Niemczech.

 

Hummler Helmut, Doktor – Absolwent Uniwersytetu w Tuebingen w Niemczech. Jest Kierownikiem Kliniki Neonatologii i Pediatrii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Ulm w Niemczech. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnienia wpływu mechanicznej wentylacji na psychologię noworodka, pulmonologii, mechanicznej wentylacji, uszkodzenia płuc, resuscytacji noworodków, puls oksymetrii. Profesor Himmler opublikował ponad 80 prac oryginalnych w renomowanych czasopismach.

 

Hutchon David, Profesor – emerytowany położnik, który poświęcił 15 lat na wycofanie z praktyki medycznej wczesnego odpępniania noworodków po porodzie. Obecnie większość krajów zwraca uwagę na rozwijanie sposobów resuscytacji na pępowinie. Kierował zespołem zaangażowanym w prace nad rozwojem, produkcją i wypromowaniem innowacyjnego mobilnego urządzenia do resuscytacji noworodka.

 

Gadzinowski Janusz

Jobe Alan, Profesor – specjalista neonatolog i pediatria w Szpitalu Dziecięcym w Cincinnati. Jego zainteresowania badawcze obejmują badania nad metabolizmem surfaktantu, regulację hormonalną dojrzewania płuc, mechanizmami urazu płuc w związku z wentylacją mechaniczną i resuscytacją noworodków. Od ponad 26 lat prowadzi badania nad rozwojem płodu razem z profesorem Johnem Newnham w Uniwersytecie Zachodniej Australii. Jest aktywnie zaangażowany w badania kliniczne mające na celu poprawę wyników niemowląt. Pełnił funkcję Associate Editor w Journal of Pediatrics przez 18 lat. Obecnie jest konsultantem w Fundacji Gates’ów zajmującej się m.in. obniżaniem śmiertelności niemowląt.

 

Katheria Anup, Profesor – absolwent Drexel University College of Medicine w Filadelfii. Odbył staż z pediatrii w Szpitalu Dziecięcym w Orange County, a z neonatologii w Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Ostatnio został członkiem Society for Pediatric Research i adiunktem w Uniwersytecie Loma Linda. Dr Katheria rozwinął Neonatal Research Institute w celu przeprowadzania badań klinicznych mających określić, które terapie poprawią opiekę nad noworodkami.

 

 

 

Koletzko Berthold, Profesor – Kierownik Division of Metabolic and Nutritional Medicine w Hauner Children’s Hospital, University of Munich Medical Center, w Monachium. Jego zainteresowanie naukowe skupiają się wokół zagadnień metabolizmu i żywienia dzieci, ciaży i laktacji, chorób metabolicznych i żywienia klinicznego. Jest współautorem ponad 750 publikacji i otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. Jest koordynatorem w Collaborative Research Programmes, Early Nutrition Programming of Adult Health project (www.early-nutrition.org), the Multidisciplinary Early Modification of Obesity Risk Project oraz the EU Research Network on Malnutrition and Outcome in Hospitalized Children.

Krasiński Zbigniew, Profesor – Prodziekan w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor ponad 250 prac naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych) oraz chirurgii układu żylnego. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w ablacji żyły odpiszczelowej. Wykonuje również obliteracje żylaków i pajączków naczyniowych.W zakresie zainteresowań terapeutycznych profesora jest także endowaskularne leczenie schorzeń naczyniowych.

 

Książyk Janusz, Profesor – Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka. Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W latach 1988 – 91 pracował na stanowisku konsultanta w Children’s Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia). W efekcie badań klinicznych, które były kontynuacją badań eksperymentalnych powstały prace i opracowania dotyczące nawadniania doustnego w ostrych biegunkach. Opracował własną metodę szybkiego nawadniania dożylnego w stanach ciężkiego odwodnienia u dzieci. Prowadzony przez niego wielodyscyplinarny Zespół Leczenia Żywieniowego w CZD, jako pierwszy w kraju w pediatrii, wprowadził metodę całkowitego żywienia pozajelitowego, przy użyciu cewników do żył centralnych. Zespół – także jako pierwszy w Europie Środkowej wprowadził domowe żywienie pozajelitowe u dzieci. Jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem.

 

Lauterbach-Ryszard
Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

 

 

Maroszyńska Iwona, Profesor – Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.

 

Mazela Jan
Mazela Jan, Doktor hab. – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.

 

Piotrowski Andrzej
Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.

 

Piotrowski Andrzej

Roehr Charles, Profesor – specjalista neonatolog. Pracuje w John Radcliffe Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust w Oxford, UK. Jego szczególne zainteresowania odnoszą się do stabilizacji/resuscytacji i nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodka. Medycynę studiował w Berlinie. Odbył szkolenia pediatryczne w Wielkiej Brytanii (Oxford) oraz w Centrum Medycznym Uniwersytetu Charité w Berlinie. Profesor Roehr jest zapalonym badaczem i gorącym zwolennikiem neonatologii opartej na faktach. Wydał ponad 70 zweryfikowanych artykułów naukowych i jest jednym z autorów Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) dotyczących resuscytacji noworodka. Na poziomie europejskim, prof. Roehr jest bardzo aktywny jako oficer ds. edukacji w European Society of Neonatology (ESN) oraz członkiem European Society of Neonatology (ESPR); Przewodniczy European Scientific Collaboration of Neonatal Resuscitation Research (ESCNR) i jest szefem European Respiratory Society.

 

Piotrowski Andrzej

Sizonenko Stephanie, Profesor – Profesor, adiunkt z Katedrze Pediatri Akademii Medycznej w Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarii. Pełni również funkcję zastępcy Ordynatora w Klinice Dzieci i Młodzieży, Geneva University Hospitals. Jako pediatra rozwojowy i neonatolog jego zainteresowania obejmują rozwój uszkodzenia mózgu, który prowadzi do deficytów funkcjonalnych wcześniaków. Z wykorzystaniem różnych modeli rozwoju uszkodzenia mózgu i zaawansowanego neuroobrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego, jest w stanie wyznaczać uszkodzenie mózgu, zaburzenia makro-, mikro- struktur i metabolizmu ale co ważniejsze, do testowania neuroprotekcyjnych strategii dla tej potrzebującej populacji.

 

Piotrowski Andrzej

Sola Augusto, Profesor – Profesor, specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii urodzony w Argentynie. Profesor pediatrii i Kierownik Katedry Neonatologii w University of California i Emory University. Opublikował ponad 120 artykułów naukowych i 6 ksiażek dot. Neonatologiipo hiszpańsku. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w USA, Europie i Ameryce Łacińskiej. Aktualnie jest prezydentem Ibero-American Society of Neonatology (SIBEN).

 

Piotrowski Andrzej

Szajewska Hania, Profesor – kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zainteresowania Profesor Szajewskiej obejmują probiotyki i prebiotyki, żywienie pediatryczne, zapobiegania alergii poprzez interwencje żywieniowe i choroby biegunkowe. Jest lub była aktywnie zaangażowana w kilka projektów finansowanych przez UE (np PREVENTCD w celu zbadania wpływu diety w profilaktyce celiakii; NUTRIMENTHE na celu zbadania wpływu wczesnego żywienia na rozwój umysłowy dzieci). Pełniła funkcję członka Rady Europejskiego Towarzystwo Gastroenterologii Pediatrycznej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) (1999-2001). Obecnie Profesor Szajewska pełni funkcję sekretarza w ESPGHAN.

 

Szczapa-Tomasz
Szczapa Tomasz, Doktor – adiunkt w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia instruktora i dyrektora kursów Newborn Life Support (NLS) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Współorganizator kursów NLS w Poznaniu i Warszawie oraz innych szkoleń i warsztatów z resuscytacji noworodka. Był jednym z inicjatorów i współautorów polskojęzycznej wersji kursu NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą głownie zagadnień z zakresu szeroko pojętej intensywnej terapii noworodka (m.in. wentylacja mechaniczna, monitorowanie OUN).

 

Piotrowski Andrzej
Te Pas Arjan, Profesor – specjalista neonatolog, pracuje w oddziale intensywnej terapii noworodka w Leiden University Medical Center w Holandii. W ostatnich latach jego badania skupiają się wokół resuscytacji i stanu pourodzeniowego noworodka. Profesor Arjan Te Pas wykonał szereg badań obserwacyjnych z pomiarami fizjologicznymi noworodka po urodzeniu oraz randomizowane badania kliniczne z tego zakresu.

 

Vento Maximo, Profesor – specjalista z zakresu pediatrii, kierownik Kliniki Neonatologii w University & Polytechnic Hospital La Fe; kierownik Neonatal Research Unit, The health Research Institute La Fe. Vice-prezydent Hiszpańskiego Towarzystwa Neonatologicznego (SEN). Laureat wielu nagród i wyróżnień. Członek Komitetu Naukowego w kilku czasopismach. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się m.in. na opiece neonatologicznej, adaptacji pourodzeniowej noworodka, resuscytacji w sali porodowej. Autor 156 oryginalnych artykułów naukowych, 26 rozdziałów w podręcznikach neonatologii i pediatrii.

 

Willatts Peter, Profesor – jest psychologiem rozwojowym w Szkole Nauk Społecznych Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Dundee w Szkocji. Jego badania obejmują rozwój poznawczy u niemowląt i małych dzieci, a zwłaszcza roli długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC-PUFA) na rozwój dzieci. Wśród jego publikacji są badania, które pokazują, że LC-PUFA przyczyniają się do rozwoju uwagi, pamięci i rozwiązywania problemów u niemowląt i starszych dzieci. Niedawno, analizował skutki niedoboru hormonu tarczycy na rozwój funkcji poznawczych u wcześniaków oraz rolę suplementacji jodu u skrajnie przedwcześnie urodzonych noworodków. Dr Willatts jest również członkiem panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii w European Food Safety Authority.