Neonatus 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej udostępniamy prezentacje przedstawione podczas Konferencji Neonatus 2019.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora poszczególnej prezentacji jest zabronione.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„NEONATUS 2019”
10-11 października 2019 r.

Patronat naukowy
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Miejsce obrad:
Airport Hotel Okęcie****, Warszawa

PROGRAM PDF

CZWARTEK – 10.10.2019r. (THURSDAY 10th)
SESJA I (SESSION I) –DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NEONATOLOGII / IMAGE DIAGOSIS IN NEONATAL CARE (E. Helwich, K. Kornacka)
09.30 – 09.50 Wybór odpowiedniego badania obrazowego w diagnostyce noworodka w różnych sytuacjach klinicznych (Imaging diagnostics tolls in different clinical situations)E. Helwich, Warsaw, Poland
09.50 – 09.55 Pulmonary ultrasonography of very low birth weight infants and its safety – A. Buczyńska, Kraków, Poland
09.55 – 10.00 Lung ultrasound in the diagnosis of neonatal respiratory failure prior to patient transport – M. Jagła, Kraków, Poland
10.00 – 10.05 Utilization of ultrasonography in neonatal lung abscess diagnostics – M. Król, Wrocław, Poland
10.05 – 10.10 Ultrasound evaluation of endotracheal tube position in neonatal practice – A. Pająk, Poznań, Poland
10.10 – 10.15 Detection of free air in neonatal ultrasonography- unusual findings – E. Sobaszek-Rzeźnik, Kraków, Poland

SESJA II (SESSION II) –ZAKAŻENIA / INFECTIONS (P. Krajewski, K. Wróblewska-Seniuk)
10.45 – 11.10 Dowody medyczne w diagnostyce i leczeniu wczesnego zakażenia (An evidence-based approach to early-onset sepsis) – R. Polin, New York, USA
11.10 – 11.35 Ochrona antybiotykowa w NICU (Antibiotic stewardship in the NICU) – A. Berger, Vienna, Austria
11.35 – 12.00 Zakażenia nabyte – czy się czegoś nauczyliśmy? (Healthcare-associated infections: Lessons learned and relearned) – R. Polin, New York, USA
12.00 – 12.15 Poszerzona profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV prophylaxis in Poland) – E. Helwich, Warsaw, Poland
12.15 – 12.40 Efektywniejsza profilaktyka zakażenia wirusem RS  (Better RSV prophylaxis)  – M. Goldstein, Loma Linda, USA

SESJA III (SESSION III) –WYZWANIA KLINICZNE / CLINICAL CHALLENGES
(J. Czech-Kowalska, M. Rutkowska)
13.50 – 14.15 LISA i odległe efekty (Less invasive surfactant administration and long term outcome of extremely premature infants) – A. Berger, Vienna, Austria
14.15 – 14.40 Jak znieczulać do intubacji? (How to sedate a newborn during intubation?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands
14.40 – 15.05 Jak można uniknąć BPD? (Interventions to prevent BPD: What does the future hold?) – R. Polin, New York, USA
15.05 – 15.20 Łożysko – punkt widzenia neonatologa (How should neonatologist treat the placenta? New treatment for pre-eclampsia?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands

SESJA IV (SESSION IV) – NOWE / STARE TERAPIE W NEONATOLOGII / NEW / OLD THERAPIES IN NEONATOLOGY (I. Maroszyńska, A. Piotrowski)
16.00 – 16.25 Wentylacja płynowa i czy możemy uniknąć BPD? (Liquid Ventilation for Neonates…Who can we treat and can we prevent BPD?) – W. Fox, USA
16.25 – 16.50 ECMO w neonatologii (The Role of ECMO in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England
16.50 – 17.05 Nowe zalecenia: surfaktant i wspomaganie oddechu – grant edukacyjny firmy Chiesi (New clinical guidelines: surfactant therapy and breathing support – are we having consensus?) – K. Wróblewska-Seniuk, Poznań, Poland

PIĄTEK – 11.10.2019r. (FRIDAY 11th)

SESJA V (SESSION V) –EDUKACJA PODYPLOMOWA/ CONTINOUS MEDICAL EDUCATION
(R. Bokiniec, B. Kociszewska-Najman)
09.00 – 09.15 ECHO – podstawowe narzędzie w diagnostyce niewydolności krążenia
(Echocardiography – basic tool for neonatologist) – W. Błaż, Rzeszów, Poland
09.15 – 09.40 PCT – marker zakażenia (PCT – early marker of infection) A. Piotrowski, Poland
09.40 – 10.05 Wspomaganie oddechu wysokimi przepływami (Hi flow canulae ventilation)M. Goldstein, USA
10.05 – 10.20 Kiedy stosować wentylację NAVA? (When to use NAVA ventilation?) – J. Mazela, Poznań, Poland
10.20 – 10.40 Cyfrowy Blok Operacyjny (Digital OR) – P. Hoogendoorn, The Netherlands (INTER forward solutions)

SESJA VI (SESSION VI) HEMODYNAMIKA I KRĄŻENIE / HEMODYNAMICS AND CIRCULATIONS (T. Szczapa, W. Błaż)
11.10 – 11.30 ECHO – trudne przypadki neonatologiczne (Neonatal ECHO – challenging cases) – Y. Singh, UK
11.30 – 11.55 Nadciśnienie płucne i niewydolność krążenia w przepuklinie przeponowej (Pulmonary hypertension and cardiac dysfunction in Congenital Diaphragmatic Hernia: knowns and unknowns) – N. Patel, Scotland
11.55 – 12.20 Leki inotropowe i wazopresyjne w neonatologii (Right choice of inotropes and vasopressors in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England 
12.20 – 12.45 Rola ECHO w Terapii iNO poza wskazaniem (Echocardiography and iNO therapy) – N. Patel, Scotland

SESJA VII(SESSION VII) –ŻYWIENIE / GUTS AND NUTRITION (B. Pawlus, D. Gruszfeld)
14.05 – 14.55 Karmienie wcześniaka – po pierwsze nie szkodzić (Preterm nutrition – first do no harm) – A. Lucas, UK
14.55 – 15.20 Korzyści zdrowotne z suplementacji mleka dla niemowląt w MFGM (Health benefits of feeding infants Milk Fat Globule Membranes) – O. Hernell, Sweden

SESJA VIII (SESSION VIII) – DONIESIENIA WŁASNE / LEARNINGS FROM CASES (M. Wilińska, M. Borkowska-Kłos)
15.50 – 15.55 Vojta therapy improves rhythmicity and regularity of sucking in preterm neonates
– M. Czajkowska, Wrocław, Poland
15.55 – 16.00 Glycaemic variability is associated with treatment requiring retinopathy of prematurity: a case-control study
– M. Jagła, Kraków, Poland
16.00 – 16.05 Prediction model of bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns
– J. Jassem-Bobowicz, Gdańsk, Poland 
16.05 – 16.10 Human breast milk therapy 
– The survey results – K. Karcz, Wrocław, Poland
16.10 – 16.15 What to eat when breastfeeding? – The survey results
– K. Karcz, Wrocław, Poland
16.15 – 16.20 Diversity of lactation problems among mothers and lactation counseling in Poland
– I. Lehman, Wrocław, Poland 
16.20 – 16.25 Anthropometric characteristics and adipocytokines levels of newborns from mothers with diabetes type 1
– M. Paulavets, Minsk / Belarous 
16.25 – 16.30 Developmental care and short-term outcomes in preterm infants
– H. Pavlyshyn, Ternopil, Ukraine
16.30 – 16.35 Changes in total serum billirubin levels in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy in the first four days after birth
– J. Słowik, Opole, Poland
16.35 – 16.40 Delayed vs. early umbilical cord clamping for ELBW preterm infants – a pilot study
– K. Szczepańska, Wrocław, Poland

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128

PRELEGENCI

Berger Angelika, Profesor – specjalista pediatrii i neonatologii. Jej głównymi obszarami zainteresowań jest opieka nad skrajnymi wcześniakami, a głównie infekcjami i immunologią. Jest kierownikiem Oddziału Neonatologii, Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Neuropediatrii w General Hospital w Wiedniu i profesorem neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Jej zainteresowania badawcze to innowacyjne strategie zarządzania skrajnymi wcześniakami, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zakażeń bakteryjnych i wirusowych wcześniaków, oraz rolą Ureaplasma w patogenezie porodu przedwczesnego oraz długo- i krótkoterminowych wyników wcześniaków. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, kierownikiem grupy roboczej ds. neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej w Austrii od 2012 r., oraz głównym badaczem kilku dużych badań klinicznych. Jest autorem ponad 100 artykułów z dziedziny medycyny okołoporodowej i neonatologii.


Błaż Witold, Doktor – pracuje w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka i Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Główne zainteresowania to hemodynamika, interakcje krążeniowo-oddechowe, kompleksowa opieka nad wcześniakiem na granicy przeżywalności.

Fox Wiliiam, Profesor – zatrudniony w Klinice Neonatologii w Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) i University of Pennsylvania Health System. Jest także dyrektorem medycznym Infant Breathing Disorder Center w CHOP. Przez 15 lat był Kierownikiem oddziału neonatologicznego. Jest bardzo aktywny w szkoleniu studentów medycyny, „house staff” i stażystów. Prof. Fox jest uznanym w kraju i na świecie prelegentem. Jego obszar badań dotyczy funkcjonowania płuc u noworodków i wentylacji mechanicznej. Jest autorem ponad 100 publikacji, a także współredaktorem podręcznika Fetal and Neonatal Physiology – obecnie czwartej edycji. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, w tym Society for Pediatric Research i American Pediatric Society. Otrzymał nagrody za doskonałość w nauczaniu od lekarzy rezydentów.


Goldstein Mitchell, Profesor – profesor pediatrii w Loma Linda University Children’s Hospital. Przewodniczy National Perinatal Association (NPA) i jest autorem wytycznych NPA dotyczących profilaktyki wirusowego zapalenia dróg oddechowych (RSV) z 2018 roku. Profesor jest redaktorem naczelnym Neonatology Today. Jest Dyrektorem Medycznym w National Coalition for Infant Health. W tej roli lobbuje za dostępem do terapii medycznych i rozwoju technologii, w tym niezbędnych w zapobieganiu NEC. Jest także obecnym National Chair of the Section on Advances in Therapeutics & Technology (SOATT) of the American Academy of Pediatrics.


Gruszfeld Dariusz, Profesor – pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.


Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

Hernell Olle, Profesor – emerytowany profesor pediatrii i były kierownik w Klinice Pediatrii w Department of Clinical Sciences, University of Umeå w Szwecji. Zasiadał w wielu komitetach i grupach roboczych m.in. w Radzie Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Komitetu Wykonawczy Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Mlekiem Ludzkim i Laktacją (ISRHML), Międzynarodowej Grupie Zadaniowej March of Dimes, zarządzie Acta Paediatrica oraz skoordynowanej międzynarodowej grupie ekspertów ESPGHAN ds. zaleceń w sprawie globalnego standardu składu mieszanki dla niemowląt. Był przewodniczącym Szwedzkiego Komitetu Ekspertów ds. Żywienia Pediatrycznego (PENUT) oraz Szwedzkiego Królewskiego Komitetu Nauk o Żywieniu, a także doradcą naukowym National Food Administration. Obecnie jest członkiem rady redakcyjnej Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
Zainteresowania badawcze prof. Hernella dotyczą żywienia pediatrycznego, w tym badania kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem substancji bioaktywnych w mleku ludzkim, trawienia i wchłaniania tłuszczy u noworodka, zapotrzebowania na żelazo u niemowląt i dzieci, celiakii, probiotyków i innych. Opublikował blisko 300 artykułów w recenzowanych czasopismach i nadzorował ponad 20 doktorantów. Jego indeks H wynosi 62 i jest współautorem kilku patentów, zarówno związanych z żywieniem niemowląt, jak i stanem zapalnym. Profesor Hernell jest jednym z założycieli Lipum AB, a obecnie CMO i członkiem zarządu tej firmy biotechnologicznej opracowującej nowy unikalny lek biologiczny (przeciwciało) do leczenia stanów zapalnych.


Karpiński Łukasz, Doktor – Asystent w Klinice Zakażeń Noworodka, neonatolog. Wieloletni instruktor NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą intensywnej terapii noworodka ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania ośrodkowego układu nerwowego (aEEG oraz klasyczne EEG).


Llevadias Judit, Doktor – pochodzi z Hiszpanii, ale od 2008r. pracuje w Wielkiej Brytanii.  Od 2014r. jest konsultantem w PCICU w Freeman Hospital (Newcastle, Wielka Brytania), a obecnie prowadzi program ECMO, z którym po raz pierwszy zetknęła się w 2004r. Przeszła intensywne szkolenie w zakresie kardiologii dziecięcej i intensywnej opieki pediatrycznej w Hiszpanii (Szpital San Joan de Déu w Barcelonie) i Wielkiej Brytanii (Freeman Hospital w Newcastle, Birmingham Children´s Hospital i Royal Brompton w Londynie).


Lucas Alan, Profesor – założył Centrum Badań nad Żywieniem Dzieci w Instytucie Zdrowia Dziecka w Londynie, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku emerytowanego profesora. Pełni także funkcję Emeritus Chair w Oxford University i jest zatrudniony w Uniwersytecie Cambridge. Jego badania nad żywieniem obejmują okres od życia płodowego do okresu dojrzewania, choć szczególnie interesuje go koncepcja „programowania” (termin, który wymyślił). Zainicjował pierwsze badania kliniczne mające na celu przetestowanie efektów programowania wczesnego odżywiania na długoterminowy rozwój i zdrowie. Autor ponad 400 publikacji z zakresu żywienia pediatrycznego. Profesor otrzymał wiele nagród za swoją pracę, w tym medal Jamesa Spence’a przyznany w uznaniu za życiowe osiągnięcia w brytyjskiej pediatrii i nagrodę Sama Fomona 2018 od American Academy of Pediatrics.


Mazela Jan, Profesor – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.


Patel Neil, Doktor – jest absolwentem Edinburgh Medical School i ukończył neonatologię w Royal Children’s Hospital w Melbourne w Australii oraz Royal Hospital for Children w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Royal Hospital for Children, Glasgow, Wielka Brytania. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą oceny i leczenia układu sercowo-naczyniowego noworodków, w tym nadciśnienia płucnego w wrodzonej przepuklinie przeponowej (CDH). Inne zainteresowania badawcze obejmują nieinwazyjne monitorowanie, długoterminowe wyniki w przypadku wad wrodzonych oraz zintegrowaną opiekę rodzinną.


Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.

Polin Richard, Profesor – profesor pediatrii w Columbia University, College of Physicians and Surgeons, Nowy Jork. Od 1998 roku jest ordynatorem Oddziału Neonatologii w Szpitalu Dziecięcym Morgan Stanley w Nowym Jorku. Profesor Polin opublikował ponad 200 oryginalnych prac, 20 książek (w tym Fetal and Neonatal Physiology, Workbook in Practical Neonatology, Pediatric Secrets and Fetal and Neonatal Secrets) oraz ponad 200 streszczeń. Dr Polin jest przewodniczącym komitetu sterującego NICHD Neonatal Research Network i był przewodniczącym Neonatal-Perinatal Medicine.


Simons Sinno, Doktor – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Singh Yoginder, Profesor – konsultant neurolog i kardiolog dziecięcy w szpitalach uniwersyteckich w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Cambridge i zajmuje stanowisko Honorowego Konsultanta w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Specjalizuje się w hemodynamice noworodków, echokardiografii funkcjonalnej i zaawansowanej echokardiografii czynnościowej. Jest członkiem komitetu sterującego European Neonatologist Performed Echocardiography.  Jako ekspert w dziedzinie echokardiografii funkcjonalnej jest często zapraszany do prowadzenia rozmów na międzynarodowych konferencjach i przeprowadził ponad 20 warsztatów / kursów echo w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i poza nią.


Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Doktor hab. – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.

GALERIA