Konferencja

Drodzy Państwo,

Dziękuję za uczestnictwo w V. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NEONATUS 2017. W sumie w wydarzeniu udział wzięło 300 lekarzy i pielęgniarek, 27 firm farmaceutycznych i 2 firmy wydawnicze. Mam nadzieję, że tematy poruszone przez naszych zagranicznych gości uzupełniły Państwa wiedzę zawodową i będą inspiracją do własnego jej zgłębiania i planowania badań.

Pierwszego dnia dowiedzieliśmy się z ust tak znamienitych kolegów jak Georg Schmoelzer czy Hans Fuchs jak ważne jest monitorowanie funkcji oddechowych podczas przeprowadzania resuscytacji noworodka. Dzisiejsza technologia pozwala w sposób nieinwazyjny na pomiary przepływów, ciśnienia i objętości oddechowej podczas procedury przywracania oddechu. Dzięki temu możemy prowadzić resuscytację w sposób bezpieczniejszy a przede wszystkim efektywniejszy co potencjalnie może zmniejszyć konieczność stosowania inwazyjnych metod wsparcia oddechu. Pozostając w sferze monitorowania należy wspomnieć o interesującym wykładzie Berndta Urlesbergera dotyczącego zastosowania NIRS we wczesnym monitorowaniu noworodka. Gianluca Lista przypomniał nam, że najbezpieczniejszą formą wsparcia oddechu jest wentylacja objętościowa a Mario Rudiger zwrócił uwagę na nową metodę nieinwazyjnego monitorowania oddechu – tomografię impedancyjną. W końcu, ostatnim aspektem dotyczącym wsparcia oddechu był wykład dotyczący wentylacji NAVA. W ramach sesji Edukacji Podyplomowej (CME) Profesor Ewa Hewlich podsumowała poprzedni sezon RSV, a zespół Kliniki Zakażeń Noworodka z Poznania przybliżył aspekty kliniczne zachorowań na ten wirus w pierwszym miesiącu życia. Sesja zakończyła się bardzo odświeżającym wykładem Profesora Boris Kramera z Maastricht, który przybliżył najnowsze dane dotyczące zakażeń Ureaplasma i ich wpływu na przewlekłą chorobę płuc noworodka.

Drugiego dnia konferencji poruszono dwa duże zagadnienia; jednym były kwestie dotyczące żywienia, gdzie Profesor Hania Szajewska przedstawiła najnowsze opracowanie ESPGHAN dotyczące stosowania probiotyków, z kolei Profesorowie Josef Neu i Darek Gruszfeld przedstawili najnowsze zalecenia dotyczące żywienia parenteralnego wcześniaków, gdzie zwrócono uwagę na bardzo wczesne, już w pierwszej dobie, stosowanie podaży tłuszczu w dawce 3g/kg masy ciała. Kolejne dwa wykłady poruszyły aspekty związane z etiologią i przebiegiem najpoważniejszej choroby okresu noworodkowego a mianowicie martwiczego zapalenia jelit (NEC) oraz roli mikrobioty w rozwoju chorób przewodu pokarmowego jak i chorób cywilizacyjnych. Druga połowa dnia była poświęcona retinopatii wcześniaczej oraz najnowszym metodom jej leczenia takich jak stosowanie inhibitora śródbłonkowego czynnika wzrostu czy stosowania wczesnej witrektomii. Konferencja zakończyła się bardzo owocną dyskusją, której wnioskiem była zgoda na stworzenie Polskiej bazy danych wszystkich dzieci z rozpoznaniem retinopatii wcześniaczej, obejmującej również informacje dotyczące skuteczności jej leczenia.

Mam nadzieję, że dla Państwa była to intelektualna uczta i będziecie uczestniczyć w kolejnych edycjach Neonatusa czy Proinfantisa. Na koniec chciałbym podziękować Koordynatorowi Konferencji, Panu Tomaszowi Pikule oraz całemu komitetowi organizacyjnemu a zwłaszcza studentom z koła naukowego przy Klinice Zakażeń Noworodka za ogromną pracę i poświęcenie przy organizacji Neonatusa 2017.

Wzorem lat wcześniejszych w ciągu miesiąca znajdziecie Państwo prezentacje w formie PDF, tych wykładowców, którzy wyrażą zgodę na ich umieszczenie na stronie www.neonatus.org

Na koniec proszę o wypełnienie krótkiej ankiety pokonferencyjnej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSyJuUtxEFL0Jt-snmFc6gq6DYIfzJyUR4rrSgpEHMpV4JLw/viewform

 

Serdecznie pozdrawiam,
Jasiu Mazela

 


NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

UWAGA!
Gorąco zachęcamy do zaprezentowania wyników badań własnych podczas konferencji NEONATUS 2017 celem wygłoszenia ich podczas konferencji oraz umieszczenia ich drukiem w czasopiśmie Standardy Medyczne-Pediatria. Jeżeli tematyka nadesłanych streszczeń będzie pokrywała się z tematyką podejmowaną w poszczególnych sesjach, autorzy prac zostaną poproszeni o wygłoszenie doniesień w formie 5 minutowych prezentacji przed wykładowcami poruszającymi temat podczas sesji. Mamy nadzieję, że taka formuła umożliwi na bezpośrednią dyskusję i umożliwi autorom na wzbogacenie ich pracy o komentarze pozostałych wykładowców jak i wszystkich uczestników spotkania. Namawiamy gorąco do przedstawienie prac w języku angielskim.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, a sesje łączone zawierające też „Doniesienia własne”, umożliwią rezydentom i asystentom prezentacje wyników własnych badań.

Dla osób zajmujących się na co dzień neonatologią, pediatrią, anestezjologią czy chirurgią dziecięcą zaplanowaliśmy cykl prelekcji oraz warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładkach: program oraz warsztaty.

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n med. Janusz Gadzinowski, Dr hab. n med. Jan Mazela