ABSTRAKTY

Gorąco zachęcamy do zaprezentowania wyników badań własnych podczas konferencji NEONATUS 2019 w formie abstraktu (250 słów) oraz prezentacji (Power Point, max. 10 slajdów).

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń oraz prezentacji w języku angielskim. Streszczenia będą wydrukowane w czasopiśmie Standardy Medyczne-Pediatria. Jeżeli tematyka nadesłanych streszczeń będzie pokrywała się z tematyką podejmowaną w poszczególnych sesjach, autorzy prac zostaną poproszeni o wygłoszenie doniesień w formie 5 minutowych prezentacji przed wykładowcami poruszającymi temat podczas sesji. Mamy nadzieję, że taka formuła umożliwi na bezpośrednią dyskusję i umożliwi autorom na wzbogacenie ich pracy o komentarze pozostałych wykładowców jak i wszystkich uczestników spotkania. Namawiamy gorąco do przedstawienia prac w języku angielskim.

Prosimy o nadesłanie abstraktów do 15 lipca 2019r.

Tematy doniesień własnych zostaną umieszczone w głównym programie konferencji.

Streszczenia nadesłanych prac zostaną opublikowane w czasopiśmie STANDARDY MEDYCZNE – PEDIATRIA

  Terms of abstracts submission:

  1. Abstract should be sent via the website www.neonatus.org - tab "Abstrakty/Abstracts"

  2. Abstract submission will be open until 15 July, 2021.

  3. Each of the author submitting abstract needs to complete a short questionnaire contained below.

  4. It is mandatory to select a potential conflict of interest, if the research was funded or author used the material or non-material support of non-public sources of funding.

  5. The authors of the best abstracts will be selected for the oral presentation during the NEONATUS 2021.

  Before you will begin, please read the following information:
  - Presenting first author and co-authors details: first and family name(s)
  - Affiliation details of each author: department, institution/hospital, city, country
  - Abstract text – limited to 250 words and should clearly state: Introduction, Material and Methods, Results, Conclusions.

  6. The authors of the best abstracts who will present the lecture during particular sessions will receive awards.

  Abstract Submission

  Title of original research (required)

  First Name (required)

  Family Name (required)

  Author's email (required)

  Institution

  Co-authors (First and family names)

  Co-authors' institution

  Is the first author before/during specialization?
  yesno

  Is the first author declare conflicts of interest?
  yesno

  If yes, please specify below

  Abstract (max. 250 words)

  Oral presentation
  yesno

   

  I accept terms of abstracts submission