Warsztaty

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach praktycznych.

Uwaga! Warsztaty będą odbywać się równolegle z wykładami.

Opłaty: Warsztaty 1 – koszt 300zł brutto, Warsztaty 2, 3, 4, 5 – udział jest darmowy.

Warsztaty 1 (Workshops 1): Badanie echokardiograficzne przy łóżku chorego (ECHO at bed site. How for neonatologist to learn ECHO?) – Y. Singh, Cambridge, UK

Data (Date): 10.10.2019, 08.00-12.00
Miejsce (Place): Centrum Zdrowia Dziecka
Opłata (Fee): 300 PLN (75EUR)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Współpraca (Cooperation):


Warsztaty 2 (Workshops 2): Wentylacja inwazyjna objętościowa i NAVA (Volume guaranted ventilation and NAVA) – A. Piotrowski, J. Mazela, Warszawa/Poznań

Data (Date): 10.10.2019, 13.50-15.20
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)


Warsztaty 3 (Workshops 3): Nieinwazyjne wspomaganie oddechu – Optiflow (Non-invasive ventilation – Optiflow) – Ł. Karpiński, Poznań

Data (Date): 10.10.2019, 16.00-17.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)


Warsztaty 4 (Workshops 4): Hipotermia w transporcie „N” (Therapeutic hypothermia in neonatal transport) – J. Mazela, G. Sibrecht, Poznań

Data (Date): 11.10 (Piątek) – godz. 15.00-16.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)


Warsztaty 5 (Workshops 5): HERO – monitorowanie zakażeń na OIOM (HERO – new infection control and monitoring) – D. Madajczak, Warszawa

Data (Date): 11.10 (Piątek) – godz. 11.00-12.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie

Współpraca (Cooperation)


Rejestracja na warsztaty odbywa się drogą mailową: tpikula@ump.edu.pl lub za pomocą poniższego formularza:

  Dane uczestnika:

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nie uczestniczęWarsztaty 3 - Nieinwazyjne wspomaganie oddechu - Optiflow (udział bezpłatny)Warsztaty 4 - Hipotermia w transporcie N (udział bezpłatny)Warsztaty 5 - HERO – monitorowanie zakażeń na OIOM (udział bezpłatny)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod adresem: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, jako administratora danych danych osobowych w celu organizacji konferencji oraz informowania mnie o przyszłych konferencjach i kursach. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich modyfikacji.

  *Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji