Neonatus 2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„NEONATUS 2015”
24-25 września 2015 r.

Patronat naukowy
dr hab. n. med. Jan Mazela
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

Klinika Neonatologii i Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Miejsce obrad:
Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu,
Pawilon 15

program_NEONATUS_2015

Czwartek – 24 września 2015r. (Thursday 24th)

07.30–08.30 Rejestracja uczestników (Registration)
08.30–08.45 Powitanie (Welcome) J. Mazela, J. Gadzinowski
SESJA I – Płuca i nie tylko / Lungs and beyond (J. Gadzinowski, J. Mazela)
08.45–09.15 Najważniejsze fakty dotyczące terapii surfaktantem (Landmarks in surfactant therapy) A. Merritt / Loma Linda, USA
09.15–09.45 Surfaktant – czego nie wiemy (Surfactant – what we do not know) M. Hallman / Oulu, Finland
09.45–10.15 Surfaktant – Quo Vadis? (SRT what is next) A. Merritt, M. Hallman, H. Hummler, C. Morley
10.15–10.45 Przerwa (Coffee break)
SESJA II – Nowości: Diagnostyka / Diagnostics (T. Szczapa, E. Gulczyńska)
10.45–11.15 Rezonans magnetyczny i niedojrzały mózg (MRI and the preterm brain) L. Ramenghi / Genoa, Italy
11.15–11.45 Spektroskopia w bliskiej podczerwieni mózgu (NIRS of the brain – new diagnostic tool) B. Urlesberger / Graz, Austria
11.45–12.15 Zakrzepica żył głębokich – diagnostyka i leczenie w 2015 (CSV thrombosis – diagnostic and therapeutic status for 2015) L. Ramenghi / Genoa, Italy
12.15–12.45 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA III: Resuscytacja / Neonatal resuscitation (M. Kornacka, I. Maroszyńska)
12.45–13.15 Czy umiesz zapewnić wsparcie oddechu za pomocą maski? (Can you do face mask ventilation – how?) C. Morley / Cambridge, UK
13.15–13.45 Jak i kiedy intubować noworodka? (When and how to intubate?) N. Finer / San Diego, USA
13.45–14.15 Wdechy rozprężające (Sustained inflations) H. Hummler / Ulm, Germany
14.15–14.30 Resuscytacja – Quo Vadis? (What is next for resuscitation) C. Morley, N. Finer, H. Hummler / Cambridge, San Diego, Ulm
14.30–14.45 Przerwa (Coffee break)
SESJA IV – Edukacja podyplomowa w neonatologii / Continuing education in neonatology
(A. Piotrowski, B. Królak-Olejnik)
14.45–15.15 Wentylacja objętościowa (Volume targeted ventilation) C. Morley / Cambridge, UK
15.15–15.45 Wentylacja neuronalnie kontrolowana (Why should we consider NAVA ventilation for preterm infants?) L. Lehtonen / Turku, Finland
15.45–16.00 Dyskusja (Discussion) C. Morley, L. Lehtonen
16.00–16.30 Białko CC10 (Protein CC10) A. Pilon / Rockville, USA
16.30–16.50 Przerwa (Coffee break)
SESJA V – Varia
16.50–17.10 Tlen – niekończąca się opowieść (Oxygen – never ending story) N. Finer / San Diego, USA
17.10–17.30 Tlen – skończona opowieść (Oxygen – ended story) I. Reiss / Rotterdam, The Netherlands
17.30–17.50 Gen, płód, noworodek,niemowlę – rozwój (Gene, fetus, newborn, todler – development) J. Mazela / Poznan
20.00 Kolacja – Concordia Design

 

Piątek 25.09.2015r. (Friday 25th)

SESJA VI – Epidemiologia okresu noworodkowego (J. Zeitlin, J. Gadzinowski)
09.00–09.20 Poprawa jakości opieki nad noworodkiem w oparciu o „networking” (Quality improvement in the NICU using network structures) H. Hummler / Ulm, Germany
09.20–09.40 Poprawa jakości opieki w oparciu o program szkolenia rodziców (Close Collaboration with Parents Training program – improving quality of care) L. Lehtonen / Turku, Finland
09.40–10.00 Zachorowalność i umieralność noworodkowa w Europie – EPICE (Neonatal morbidity and mortality in Europe) J. Zeitlin / Paris, France
10.00–10.20 Zachorowalność i umieralność w Wielkopolsce (Neonatal morbidity and mortality in Wielkopolska) J. Gadzinowski / Poznań
10.20–10.40 Epidemiologia i leczenie PDA w Europie (PDA epidemiology and clinical management in Europe) J. Zeitlin/ Paris, France
10.40–11.00 Steroidoterapia poporodowa u wcześniaków w Europie – EPICE (Postnatal steroids in EPICE cohort of premature infants) P. Truffert / Lille, France
11.00–11.20 Medycyna oparta na dowodach medycznych – EPICE (Evidence based medicine in EPICE) R. Maier / Marburg, Germany
11.20–11.30 Dyskusja (Discussion) H. Hummler, L. Lehtonen, J. Zeitlin, J. Gadzinowski, P. Truffert, R. Maier
11.30–11.45 Przerwa (Coffee break)
SESJA VII: Kontrowersje w neonatologii – hiperinsulinizm (E. Helwich, M. Szymankiewicz)
11.45–12.00 Hiperinsulinizm w okresie noworodkowym – seria przypadków K. Wróblewska / Poznań
12.00–12.20 Hipoglikemia – ile endokrynologii w neonatologii P. Fichna / Poznań
12.20–12.40 Hiperinsulinizm – leczenie chirurgiczne P. Mańkowski, P. Sosnowska / Poznań
12.40–13.00 POL-MEDAL-CHI – Polish Medical Alliance for Congenital Hyperinsulinism P. Fichna, J. Mazela / Poznań
13.00–13.30 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA VIII: Zalecenia kliniczne a realia dnia codziennego – żywienie (M. Szczepański, D. Gruszfeld)
13.30–13.50 Antybiotykoterapia – punkt widzenia 1 K. Bober-Olesińska / Warszawa
13.50–14.10 Antybiotykoterapia – punkt widzenia 2 R. Lauterbach / Kraków
14.10–14.30 Zalecenia kliniczne – dyskusja J. Szczapa / Poznań
14.30–14.50 Przerwa (Coffee break)
SESJA IX: Doniesienia własne (I. Maruniak-Chudek, B. Czeszyńska)
14.50–15.00 Prezentacja doniesień własnych V miejsce
15.00–15.10 Prezentacja doniesień własnych IV miejsce
15.10–15.20 Prezentacja doniesień własnych III miejsce
15.20–15.30 Prezentacja doniesień własnych II miejsce
15.30–15.40 Prezentacja doniesień własnych I miejsce
15.40–15.50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: J. Gadzinowski, J. Mazela

Uczestnicy otrzymają za udział w konferencji 13 punktów edukacyjnych

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2015 zostaną opublikowane w „Standardy Medyczne – Pediatria”

MEDINCO-logo_1_m_ss
WARSZTATY I
USG płuc (Lung ultrasounds) – Jan Mazela, Poznań

elmikomedical_logo
WARSZTATY II

aEEG przy łóżku chorego– Łukasz Karpiński, Poznań

Druck
WARSZTATY III

Resuscytacja noworodka – Tomasz Szczapa, Poznań

1
WARSZTATY IV

Wentylacja NAVA – Liisa Lehtonen, Turku, Finland


WARSZTATY V
Optiflow – nieinwazyjne wsparcie oddechu – Colin Morley, Cambridge, UK

 

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
Close Collaboration with Parents Training Program – Improving Quality of Care – L. Lehtonen

Why should we consider NAVA ventilation- L. Lehtonen

SURFACTANT – WHAT WE DO NOT KNOW – M. Hallman

Czy terapia surfaktantem zmniejsza wystąpienie BPD – T. Merritt. Merritt

Respiratory Distress Syndrome Landmarks in Surfactant Replacement Therapy – T. Merritt

Neonatal tidal volume targeted ventilation – C. Morley

How well do we do mask ventilation – C. Morley

NIRS of the brain – new diagnostic tool – B. Urlesberger

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa – K. Bober-Olesińska

POL-MEDAL-CHI_Polish – Medical Allaince – for Congenital Hyperinsulinism – P. Fichna

Hipoglikemia – ile endokrynologii w neonatologii – P. Fichna

Hiperinsulinizm w okresie noworodkowym – K. Wróblewska

Neonatal Intubation – When and How – N. Finer

Oxygen Use in the DR and NICU-Where are we now – N. Finer

Quality improvement in the NICU using network structures – H. Hummler

Sustained Inflations – H. Hummler

PRELEGENCI
 

Bober-Olesińska Krystyna, Doktor – specjalista w dziedzinie neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Wieloletni pracownik Kliniki Neonatologii WUM. Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Główne zainteresowania zawodowe to problemy związane z rozpoznawaniem i leczeniem zakażeń, niewydolnością oddechową oraz żywieniem noworodków.

 

Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna
Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii dla Województwa Mazowieckiego, Vice-prezes Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Profesor Kornacka posiada 40- letnie doświadczenie w neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Główne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z noworodkiem z ekstremalnie małą masą ciała zwłaszcza dotyczących badań ultrasonograficznych w zakresie OUN.

 

Czeszyńska Beata, Profesor – specjalista pediatra, neonatolog, Kierownik Kliniki Neonatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Główne zainteresowania naukowe obejmują problemy noworodka urodzonego z bardzo małą masą ciała w okresie noworodkowym i dalszym rozwoju dzieci, a także wczesną diagnostykę zakażeń okołoporodowych i losy noworodków matek z cukrzycą. Dorobek naukowy obejmuje 190 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Finer Neil, Profesor – Dyrektor Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Kalifornii w San Diego oraz dyrektor programu specjalizacji w zakresie medycyny perinatalnej. Od wielu lat w radzie naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia ds. chorób dziecięcych. Główny badacz randomizowanych badań klinicznych SUPPORT. Głowne nurty badań skupiają sie wokół niewydolności oddechowej i jakości prowadzenia resuscytacji.

 

Gadzinowski Janusz
Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora Gadzinowskiego była i jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC i EPICE, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.

 

Dariusz Gruszfeld
Gruszfeld Dariusz, Doktor – Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.

 

Gulczyńska Ewa Matylda
Gulczyńska Ewa Matylda, Profesor – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Specjalista pediatrii i neonatologii. Jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki. Od 2006 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii. Wśród zainteresowań naukowych należy wymienić farmakokinetykę i terapię monitorowaną, opiekę nad noworodkiem o ekstremalnie małej masie ciała, zaawansowane techniki wentylacji, terapię surfaktantem egzogennym i terapię żywieniową.

 

Hallman Mikko, Profesor – Specjalista neonatolog. Profesor Hallman zajmuje stanowiska kierownicze w czterech Uniwersytetach Medycznych: UC San Diego, UC Irvine, University of Helsinki i University of Oulu. Jest promotorem 25 prac dokotorskich. Autor 400 oryginalnych prac. Jego główne zainteresowania skupiaja się na zrozumieniu procesu różnicowania i wykorzystaniu tej wiedzy do rozwijania metod leczenia lub zapobieganiu zagrażających życiu szkodliwych chorób towarzyszących.

 

helwich
Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

 

 

 

Hummler Helmut, Doktor – Absolwent Uniwersytetu w Tuebingen w Niemczech. Jest Kierownikiem Kliniki Neonatologii i Pediatrii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Ulm w Niemczech. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnienia wpływu mechanicznej wentylacji na psychologię noworodka, pulmonologii, mechanicznej wentylacji, uszkodzenia płuc, resuscytacji noworodków, puls oksymetrii. Profesor Himmler opublikował ponad 80 prac oryginalnych w renomowanych czasopismach.

 

Królak-Olejnik Barbara, Profesor – Kierownik Katedry I Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.

 

Lauterbach-Ryszard
Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

 

Lehtonen Liisa, Profesor – ukończyła Uniwersytet w Oulu, Finlandia. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Turku, Finlandia. Honorowy członek American Pediatric Society. Autorka 105 prac oryginalnych opublikowanych w języku angielskim i 8 rozdziałów w podręcznikach. Promotorka 13 prac doktorskich.

 

Maier Rolf, Profesor – Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Marburgu oraz Kierownik Kliniki Pediatrii i Neonatologii Uniwersytetu w Marburgu, Niemcy. Jego jednym z kierunków badań jest niedokrwistość wcześniaków. Organizator i koordynator czterech europejskich badań wieloośrodkowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u wcześniaków. Koordynator projekty EPICE w Niemczech. Prezes Towarzystwa Neonatologicznego i Intensywnej Terapii w Niemczech.

 

Maruniak-Chudek Iwona
Maruniak-Chudek Iwona, Doktor hab. – specjalista pediatra i neonatolog, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe: problematyka sepsy, diagnostyka zakażeń, niewydolność nerek i zaburzenia metaboliczne.

 

Maroszyńska Iwona, Profesor – Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.

 

Mazela Jan
Mazela Jan, Doktor hab. – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.

 

Merritt T
Merritt T. Allen, Profesor – specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii zatrudniony w Loma Linda University Children’s Hospital oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zainteresowania badawcze opierają się na rozwijaniu metod podaży surfaktantów i wentylacji nieinwazyjnej. Ukończył studia w Kansas University School of Medicine. Rezydenturę z pediatrii odbył w University of California w San Diego. Pracował w University of Rochester i University of California w San Diego. Był Kierownikiem Kliniki Neonatologii w UC Davis. Profesor emerytowany w University of California.

 

Morley Colin, Profesor – absolwent University of Cambridge, który podjął pracę pediatry w Wielkiej Brytani. Pracownik Nuffield Research w Oxfordzie gdzie rozwijał metody stosowania surfaktantu u wcześniaków oraz brał udział w badaniach klinicznych. Od 1979 r. jest wykładowcą uniwersyteckim w Cambridge. W 1998r. został Kierownikiem Kliniki Neonatologii w Royal Children’s Hospital w Melbourne. Główne zainteresowania Profesora dotyczą wsparcia oddechu oraz resuscytacji. Opublikował ponad 290 prac.

 

Pilon Aprile, Doktor – ukończyła studia z fizyki a doktorat z biologii molekularnej i komórkowej. Założyciel i prezes firmy Therabron Theraputics. Jest to jej aktualnie czwarty start-up. Dr Pilon jest wielofunkcjonalnym przedsiębiorcą z 22-letnim doświadczeniem w biznesie biofarmaceutycznym, włączając w to zarządzanie projektami, pozyskiwaniem funduszy, licencjonowania, budowanie zespołu, ładu korporacyjnego, prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych i rozwijanie biznesu. Dr Pilon jest również znakomitym naukowcem, wynalazcą kilkunastu patentów i kilku oczekujących patentów

 

Piotrowski Andrzej
Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.

 

Reiss Irwin
Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.

 

Szczapa Jerzy
Szczapa Jerzy, Profesor – były Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, współzałożyciel Europejskiej Unii Towarzystw Neonatologicznych i Perinatologicznych, redaktor naczelny czasopisma „Postępy Neonatologii”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień patologii i intensywnej terapii z szczególnym uwzględnieniem zakażeń okresu noworodkowego.

 

Szczapa-Tomasz
Szczapa Tomasz, Doktor – adiunkt w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia instruktora i dyrektora kursów Newborn Life Support (NLS) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Współorganizator kursów NLS w Poznaniu i Warszawie oraz innych szkoleń i warsztatów z resuscytacji noworodka. Był jednym z inicjatorów i współautorów polskojęzycznej wersji kursu NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą głownie zagadnień z zakresu szeroko pojętej intensywnej terapii noworodka (m.in. wentylacja mechaniczna, monitorowanie OUN).

 

Szczepański Marek, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autor ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. W kręgu jego głównych zainteresowań z dziedziny neonatologii są: gastroenterologia, żywienie parenteralne, karmienie piersią, mleko kobiece, pre- i probiotyki w żywieniu noworodków, alergia pokarmowa u noworodków oraz wcześniactwo. Ponadto interesuje się on immunologią rozwojową (rola śródbłonka naczyń w patogenezie schorzeń okresu noworodkowego, stan zapalny, stres oksydoredukcyjny, cytoprotekcyjne właściwości erytropoetyny.

 

Szymankiewicz Marta
Szymankiewicz Marta, Profesor – Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii. Główne zainteresowania naukowe: badania mechaniki oddychania, neonatologiczne i pediatryczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, zakażenia płodu i noworodka.

 

Urlesberger Berndt, Profesor – specjalista neonatolog i pediatra. Absolwent Medical Univerity of Graz Jest on Kierownik Oddziału Neonatologii, Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Graz, Austria. Ponadto jest on Dyrektorem Działu Badań nad Rozwojem Mózgu w Graz. Jego głównym nurtem badań jest pomiar utlenowania regionalnego, zwłaszcza z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS). Okres przejściowy od życia płodowego do życia noworodkowego jest głównym tematem jego ostatnich badań oraz możliwości zastosowania klinicznego NIRS podczas tego okresu. Prof. Urlesberger jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny neonatologii w zakresie mózgowego utlenowania, wentylacji mechanicznej, pozaustrojowego utlenowania membranowego, rozwoju mózgu, wyników neurorozwojowych.

 

Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Doktor – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.

 

Zeitlin Jennifer, Doktor – Doktor, specjalista epidemiolog perinatalny i Dyrektor ds. Badań w Centrum Epicemiologii i Statystyki w INSERM (French National Institute for Health and Medical Research). Jej zainteresowania naukowe skupiają się na wpływie organizacji opieki medycznej i systemów opieki na zdrowie kobiet w ciąży i noworodków. Dr Zeitlin jest głównym badaczem w projekcie EPICE i koordynatorem projektu EURO-PERISTAT – inicjatywy UE stworzonej w celu opracowania wskaźników określających stan zdrowia matki i dziecka, które mogą być wykorzystywane do monitorowania opieki okołoporodowej na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowo zajmuje funkcję adiunkta z Departamencie Nauki i Zdrowia Ludności w Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Newym Jorku.

SPONSORZY

BURSZTYNOWI PARTNERZY

bebilonlogo2dragerMasimo_logo_black_flat_nomark_2

ZŁOCI PARTNERZY

chiesi maquet2 sle_2 oleofarm2

 

SREBRNI PARTNERZY

meadjohnson nestlelogo2 logo2 logo2sequoia1_1abbvieBez neoplu_2111111111111logo2