Neonatus 2013

Program (2013)

Program konferencji w pliku PDF.

Piątek 24.05.2013r.

14.45 – 15.10Nowości dotyczące mukowiscydozy (Cystic fibrosis update)T. Corcoran / Pittsburgh, USA

07.30 – 08.30 Rejestracja uczestników (Registration)
08.00 – 08.30 Śniadanie w przelocie (Breakfast pick-up)
08.30 – 08.45 Powitanie (Welcome) J. Mazela, J. Gadzinowski
SESJA I – Standardy postępowań: Płuca i nie tylko / Lungs and beyond (J. Gadzinowski, J. Mazela)
08.45 – 09.15 Wentylacja gwarantowana objętością
(Volume guaranteed ventilation)
M. Szymankiewicz / Poznań
09.15 – 09.45 Wentylacja nieinwazyjna – CPAP bąbelkowy
(Non-invasive ventilation – bubble CPAP)
A.Merritt / Loma Linda, USA
09.45 – 10.15 Dysplazja oskrzelowo-płucna: choroba naczyń płucnych
(Bronchopulmonary dysplasia: pulmonary vascular disease)
I.Reiss / Rotterdam, The Netherlands
10.15 – 10.45 Pierwszy oddech – adaptacja do życia pozamacicznego
(The first breath – new and old data on postnatal adaptation)
M. Rudiger / Dresden, Germany
10.45 – 11.00 Przerwa (Coffee break)
SESJA II – Nowości: Diagnostyka / Diagnostics (A. Piotrowski, J. Rudnicki)
11.00 – 11.30 Czy wszystko wiemy nt. utlenowania OUN?
(Brain saturation – do we know everything?)
G. Greisen / Copenhagen, Denmark
11.30 – 12.00 Badanie USG płuc (Ultrasound exam of the lungs) P. Kruczek, P. Szymański / Kraków
12.00 – 12.30 Jak dbać o drogi oddechowe? (How to care for the airways?) A. Merritt / Loma Linda, USA
12.30 – 13.00 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA III: Zakażenie / Infection (R. Lauterbach, J. Szczapa)
13.00 – 13.30 Szok septyczny (Septic shock) I. Reiss / Rotterdam, The Netherland
13.30 – 14.00 Rola białka C w zakażeniu uogólnionym
(C protein and role in sepsis)
R. Lauterbach / Kraków
14.00 – 14.30 Czy mamy zadawalający algorytm postępowania w szoku septycznym (Do we have guidelines that we are happy about to treat septic shock?) I. Reiss / R. Lauterbach
14.30 – 14.45 Przerwa (Coffee break)
SESJA IV – Edukacja podyplomowa: Neonatologia i Pediatria / Neonatology meets Pediatrics
(K. Kornacka, A. Jaworska)
15.10 – 15.35 Nowości dotyczące szczepień wcześniaków (Vaccinations of premature infant – update) J. Szczapa / Poznań
15.35 – 16.00 Jak ocenić noworodka po porodzie?
(How to evaluate infant’s condition in the delivery room?)
M. Rudiger / Dresden, Germany
16.00 – 16.25 Nowości dotyczące kwasu dokozaheksaenowego (DHA) u wcześniaków
(An update on Docosahexaenoic acid (DHA) for the preterm infant)
C. Berseth / Evansville, USA
16.25 – 17.00 Przerwa (Coffee break)
SESJA V – Wykłady z lampką wina (Education with glass of wine)
17.00 – 17.20 Zindywidualizowana opieka na oddziale intensywnej opieki nad
noworodkiem (Family oriented care in the NICU)
G. Greisen / Copenhagen, Denmark
17.20 – 17.40 Wszystko co chciałbyś wiedziec o surfaktantach, ale boisz się
zapytać (Everything you would like to know about surfactants
but you are afraid to ask)
T. Corcoran / Pittsburgh, USA
17.40 – 17.50 Czy znamy historię odkrycia tlenu?
(Do we know the history of oxygen discovery?)
J. Mazela / Poznań
20.00 Impreza towarzysząca – Concordia Design,
ul. Zwierzyniecka 3

 

Sobota 25.05.2013r.

08.00 – 08.30 Śniadanie w przelocie (Breakfast pick-up)
SESJA VI – Standardy postępowań: Żywienie noworodka (M. Kornacka, E. Gulczyńska)
08.30 – 08.55 Wentylacja gwarantowana objętością
(Volume guaranteed ventilation)
M. Keszler / Providence, USA
08.55 – 09.20 Karmienie wcześniaka po leczeniu szpitalnym E. Gulczyńska / Łódź
09.20 – 09.45 Co nam daje bank mleka ludzkiego M. Wilińska / Warszawa
09.45 – 10.10 Białko w żywieniu niemowląt i małych dzieci D. Gruszfeld / Warszawa
10.10 – 10.30 Przerwa (Coffee break)
SESJA VII: Aspekty położnicze i epidemiologia (J. Gadzinowski, M. Szczepański)
10.30 – 10.55 Opóźnione odpępnianie czy przetoczenia pępowinowe J. Mazela / Poznań
10.55 – 11.20 Zespół odstawienia u noworodka M. Szczepański / Białystok
11.20 – 11.45 Wpływ nikotyny na dobrostan płodu i noworodka E. Florek / Poznań
11.45 – 12.10 Opieka perinatalna w Europie – wyniki kliniczne EPICE J. Gadzinowski / Poznan
12.10 – 13.00 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)
SESJA VIII: Zalecenia kliniczne i neonatologia oparta na dowodach medycznych (B. Królak-Olejnik, E. Burchardt-Kroll)
13.00 – 13.30 Wytyczne dotyczące stosowania preparatów krwiopochodnych u noworodków B.Królak-Olejnik / Wrocław
13.30 – 14.00 Nowe wytyczne suplementacji witaminy D3 J. Czech-Kowalska / Warszawa
14.00 – 14.30 CMV – zagrożenie dla noworodka przedwcześnie urodzonego K. Kornacka / Warszawa
14.30 – 14.45 Przerwa (Coffee break)
SESJA IX: Doniesienia własne (I. Maruniak-Chudek, J. Mazela)
14.45 – 14.55 Dializy otrzewnowe jako leczenie nerko zastępcze unoworodków – doświadczenia własne D. Bulsiewicz / Warszawa
14.55 – 15.05 Respiratory syncytial virus (RSV) infection in newborns and infants and recurrent wheezing: is there an interdependence I. Yatskevych / Lwów
15.05 – 15.15 Porównanie wartości utlenowania mózgowego noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie mierzonych jednocześnie z zastosowaniem dwóch typów oksymetrów tkankowych NIRS T. Szczapa / Poznań
15.15 – 15.25 Wentylacja sterowana neuronalnie u noworodków niedonoszonych M. Nowiczewski / Łódz
15.25 – 15.35 Skuteczność wentylacji HFOV za pomocą respiratora VN-500 po przełączeniu z wentylacji konwencjonalnej A. Grądzka-Łuczewska / Poznań
15.35 – 15.45 Siatki centylowe masy urodzeniowej ciała bliźniąt jako obiektywna metoda identyfikacji noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną w tej grupie dzieci M. Sierzputowska-Pieczara / Poznań
15.45 – 15.55 Podawanie wziewnego albuterolu noworodkom podczas mechanicznej wentylacji z zastosowaniem systemu afectair – badanie In vitro K. Chmura / Poznań
15.55 – 16.05 Zmiany poziomu Nt-proBNP w kontekście hemodynamicznej istotności przewodu tętniczego, w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie o urodzeniowej masie ciała ≤1200g i dojrzałości 28 t.c. T. Talar / Łódź
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: J. Gadzinowski, J. Mazela

Uczestnicy otrzymaja za udział w konferencji 14 punktów edukacyjnych

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2013 zostaną opublikowane w “Standardy Medyczne – Pediatria”

WARSZTATY PRAKTYCZNE – 25.05.2013 Godzina: 13.00 – 16.00
Miejsce:
Miejsce: Warsztaty I i V – Międzynarodowe Targi Poznańskie
Warsztaty II, III i IV – Klinika Neonatologii, poziom B3, GPSK, ul. Polna 33
WARSZTATY I
(M. Keszler / Providence, USA oraz A. Piotrowski / Łódź)
Wentylacja gwarantowana objętością(Volume guaranteed ventilation)
WARSZTATY II
(B.Mroziński / Poznań)
Echokardiografia w stanach nagłych na oddziale intensywnej terapii nad noworodkiem
_NZtechno WARSZTATY III
(T. Szczapa / Poznań)
Resuscytacja noworodka
WARSZTATY IV
(A.Merritt / Loma Linda, USA)
Praktyczne stosowanie CPAP-u bąbelkowego (Practical application of bubble-CPAP
_medela WARSZTATY V
(A.Wesołowska / Warszawa)
Postępowanie z mlekiem kobiecym na oddziale intensywnej terapii noworodka – światowe zalecenia w polskiej rzeczywistości