Materiały pokonferenyjne

Szanowni Państwo,

Poniżej udostępniamy prezentacje przedstawione podczas Konferencji Neonatus 2019.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora poszczególnej prezentacji jest zabronione.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„NEONATUS 2019”
10-11 października 2019 r.

Patronat naukowy
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Miejsce obrad:
Airport Hotel Okęcie****, Warszawa

PROGRAM PDF

CZWARTEK – 10.10.2019r. (THURSDAY 10th)
SESJA I (SESSION I) –DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NEONATOLOGII / IMAGE DIAGOSIS IN NEONATAL CARE (E. Helwich, K. Kornacka)
09.30 – 09.50 Wybór odpowiedniego badania obrazowego w diagnostyce noworodka w różnych sytuacjach klinicznych (Imaging diagnostics tolls in different clinical situations)E. Helwich, Warsaw, Poland PDF do pobrania
09.50 – 09.55 Pulmonary ultrasonography of very low birth weight infants and its safety – A. Buczyńska, Kraków, Poland PDF do pobrania
09.55 – 10.00 Lung ultrasound in the diagnosis of neonatal respiratory failure prior to patient transport – M. Jagła, Kraków, Poland PDF do pobrania
10.00 – 10.05 Utilization of ultrasonography in neonatal lung abscess diagnostics – M. Król, Wrocław, Poland PDF do pobrania
10.05 – 10.10 Ultrasound evaluation of endotracheal tube position in neonatal practice – A. Pająk, Poznań, Poland PDF do pobrania
10.10 – 10.15 Detection of free air in neonatal ultrasonography- unusual findings – E. Sobaszek-Rzeźnik, Kraków, Poland PDF do pobrania

SESJA II (SESSION II) –ZAKAŻENIA / INFECTIONS (P. Krajewski, K. Wróblewska-Seniuk)
10.45 – 11.10 Dowody medyczne w diagnostyce i leczeniu wczesnego zakażenia (An evidence-based approach to early-onset sepsis) – R. Polin, New York, USA PDF do pobrania
11.10 – 11.35 Ochrona antybiotykowa w NICU (Antibiotic stewardship in the NICU) – A. Berger, Vienna, Austria PDF do pobrania
11.35 – 12.00 Zakażenia nabyte – czy się czegoś nauczyliśmy? (Healthcare-associated infections: Lessons learned and relearned) – R. Polin, New York, USA PDF do pobrania
12.00 – 12.15 Poszerzona profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV prophylaxis in Poland) – E. Helwich, Warsaw, Poland
12.15 – 12.40 Efektywniejsza profilaktyka zakażenia wirusem RS  (Better RSV prophylaxis)  – M. Goldstein, Loma Linda, USA – PDF do pobrania

SESJA III (SESSION III) –WYZWANIA KLINICZNE / CLINICAL CHALLENGES
(J. Czech-Kowalska, M. Rutkowska)
13.50 – 14.15 LISA i odległe efekty (Less invasive surfactant administration and long term outcome of extremely premature infants) – A. Berger, Vienna, Austria PDF do pobrania
14.15 – 14.40 Jak znieczulać do intubacji? (How to sedate a newborn during intubation?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands PDF do pobrania
14.40 – 15.05 Jak można uniknąć BPD? (Interventions to prevent BPD: What does the future hold?) – R. Polin, New York, USA PDF do pobrania
15.05 – 15.20 Łożysko – punkt widzenia neonatologa (How should neonatologist treat the placenta? New treatment for pre-eclampsia?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands PDF do pobrania

SESJA IV (SESSION IV) – NOWE / STARE TERAPIE W NEONATOLOGII / NEW / OLD THERAPIES IN NEONATOLOGY (I. Maroszyńska, A. Piotrowski)
16.00 – 16.25 Wentylacja płynowa i czy możemy uniknąć BPD? (Liquid Ventilation for Neonates…Who can we treat and can we prevent BPD?) – W. Fox, USA PDF do pobrania
16.25 – 16.50 ECMO w neonatologii (The Role of ECMO in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England PDF do pobrania
16.50 – 17.05 Nowe zalecenia: surfaktant i wspomaganie oddechu – grant edukacyjny firmy Chiesi (New clinical guidelines: surfactant therapy and breathing support – are we having consensus?) – K. Wróblewska-Seniuk, Poznań, Poland PDF do pobrania

PIĄTEK – 11.10.2019r. (FRIDAY 11th)

SESJA V (SESSION V) –EDUKACJA PODYPLOMOWA/ CONTINOUS MEDICAL EDUCATION
(R. Bokiniec, B. Kociszewska-Najman)
09.00 – 09.15 ECHO – podstawowe narzędzie w diagnostyce niewydolności krążenia
(Echocardiography – basic tool for neonatologist) – W. Błaż, Rzeszów, Poland
09.15 – 09.40 PCT – marker zakażenia (PCT – early marker of infection) A. Piotrowski, Poland PDF do pobrania
09.40 – 10.05 Wspomaganie oddechu wysokimi przepływami (Hi flow canulae ventilation)M. Goldstein, USA PDF do pobrania
10.05 – 10.20 Kiedy stosować wentylację NAVA? (When to use NAVA ventilation?) – J. Mazela, Poznań, Poland
10.20 – 10.40 Cyfrowy Blok Operacyjny (Digital OR) – P. Hoogendoorn, The Netherlands (INTER forward solutions)

SESJA VI (SESSION VI) HEMODYNAMIKA I KRĄŻENIE / HEMODYNAMICS AND CIRCULATIONS (T. Szczapa, W. Błaż)
11.10 – 11.30 ECHO – trudne przypadki neonatologiczne (Neonatal ECHO – challenging cases) – Y. Singh, UK
11.30 – 11.55 Nadciśnienie płucne i niewydolność krążenia w przepuklinie przeponowej (Pulmonary hypertension and cardiac dysfunction in Congenital Diaphragmatic Hernia: knowns and unknowns) – N. Patel, Scotland PDF do pobrania
11.55 – 12.20 Leki inotropowe i wazopresyjne w neonatologii (Right choice of inotropes and vasopressors in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England PDF do pobrania
12.20 – 12.45 Rola ECHO w Terapii iNO poza wskazaniem (Echocardiography and iNO therapy) – N. Patel, Scotland PDF do pobrania

SESJA VII(SESSION VII) –ŻYWIENIE / GUTS AND NUTRITION (B. Pawlus, D. Gruszfeld)
14.05 – 14.55 Karmienie wcześniaka – po pierwsze nie szkodzić (Preterm nutrition – first do no harm) – A. Lucas, UK
14.55 – 15.20 Korzyści zdrowotne z suplementacji mleka dla niemowląt w MFGM (Health benefits of feeding infants Milk Fat Globule Membranes) – O. Hernell, Sweden PDF do pobrania

SESJA VIII (SESSION VIII) – DONIESIENIA WŁASNE / LEARNINGS FROM CASES (M. Wilińska, M. Borkowska-Kłos)
15.50 – 15.55 Vojta therapy improves rhythmicity and regularity of sucking in preterm neonates
– M. Czajkowska, Wrocław, Poland PDF do pobrania
15.55 – 16.00 Glycaemic variability is associated with treatment requiring retinopathy of prematurity: a case-control study
– M. Jagła, Kraków, Poland PDF do pobrania
16.00 – 16.05 Prediction model of bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns
– J. Jassem-Bobowicz, Gdańsk, Poland PDF do pobrania
16.05 – 16.10 Human breast milk therapy 
– The survey results – K. Karcz, Wrocław, Poland
16.10 – 16.15 What to eat when breastfeeding? – The survey results
– K. Karcz, Wrocław, Poland
16.15 – 16.20 Diversity of lactation problems among mothers and lactation counseling in Poland
– I. Lehman, Wrocław, Poland PDF do pobrania
16.20 – 16.25 Anthropometric characteristics and adipocytokines levels of newborns from mothers with diabetes type 1
– M. Paulavets, Minsk / Belarous PDF do pobrania
16.25 – 16.30 Developmental care and short-term outcomes in preterm infants
– H. Pavlyshyn, Ternopil, Ukraine PDF do pobrania
16.30 – 16.35 Changes in total serum billirubin levels in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy in the first four days after birth
– J. Słowik, Opole, Poland
16.35 – 16.40 Delayed vs. early umbilical cord clamping for ELBW preterm infants – a pilot study
– K. Szczepańska, Wrocław, Poland PDF do pobrania

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128