Prelegenci

Berger Angelika, Profesor – specjalista pediatrii i neonatologii. Jej głównymi obszarami zainteresowań jest opieka nad skrajnymi wcześniakami, a głównie infekcjami i immunologią. Jest kierownikiem Oddziału Neonatologii, Intensywnej Opieki Pediatrycznej i Neuropediatrii w General Hospital w Wiedniu i profesorem neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Jej zainteresowania badawcze to innowacyjne strategie zarządzania skrajnymi wcześniakami, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zakażeń bakteryjnych i wirusowych wcześniaków, oraz rolą Ureaplasma w patogenezie porodu przedwczesnego oraz długo- i krótkoterminowych wyników wcześniaków. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, kierownikiem grupy roboczej ds. neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej w Austrii od 2012 r., oraz głównym badaczem kilku dużych badań klinicznych. Jest autorem ponad 100 artykułów z dziedziny medycyny okołoporodowej i neonatologii.


Błaż Witold, Doktor – pracuje w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka i Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Główne zainteresowania to hemodynamika, interakcje krążeniowo-oddechowe, kompleksowa opieka nad wcześniakiem na granicy przeżywalności.

Fox Wiliiam, Profesor – zatrudniony w Klinice Neonatologii w Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) i University of Pennsylvania Health System. Jest także dyrektorem medycznym Infant Breathing Disorder Center w CHOP. Przez 15 lat był Kierownikiem oddziału neonatologicznego. Jest bardzo aktywny w szkoleniu studentów medycyny, „house staff” i stażystów. Prof. Fox jest uznanym w kraju i na świecie prelegentem. Jego obszar badań dotyczy funkcjonowania płuc u noworodków i wentylacji mechanicznej. Jest autorem ponad 100 publikacji, a także współredaktorem podręcznika Fetal and Neonatal Physiology – obecnie czwartej edycji. Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, w tym Society for Pediatric Research i American Pediatric Society. Otrzymał nagrody za doskonałość w nauczaniu od lekarzy rezydentów.


Goldstein Mitchell, Profesor – profesor pediatrii w Loma Linda University Children’s Hospital. Przewodniczy National Perinatal Association (NPA) i jest autorem wytycznych NPA dotyczących profilaktyki wirusowego zapalenia dróg oddechowych (RSV) z 2018 roku. Profesor jest redaktorem naczelnym Neonatology Today. Jest Dyrektorem Medycznym w National Coalition for Infant Health. W tej roli lobbuje za dostępem do terapii medycznych i rozwoju technologii, w tym niezbędnych w zapobieganiu NEC. Jest także obecnym National Chair of the Section on Advances in Therapeutics & Technology (SOATT) of the American Academy of Pediatrics.


Gruszfeld Dariusz, Profesor – pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.


Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

Hernell Olle, Profesor – emerytowany profesor pediatrii i były kierownik w Klinice Pediatrii w Department of Clinical Sciences, University of Umeå w Szwecji. Zasiadał w wielu komitetach i grupach roboczych m.in. w Radzie Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Komitetu Wykonawczy Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Mlekiem Ludzkim i Laktacją (ISRHML), Międzynarodowej Grupie Zadaniowej March of Dimes, zarządzie Acta Paediatrica oraz skoordynowanej międzynarodowej grupie ekspertów ESPGHAN ds. zaleceń w sprawie globalnego standardu składu mieszanki dla niemowląt. Był przewodniczącym Szwedzkiego Komitetu Ekspertów ds. Żywienia Pediatrycznego (PENUT) oraz Szwedzkiego Królewskiego Komitetu Nauk o Żywieniu, a także doradcą naukowym National Food Administration. Obecnie jest członkiem rady redakcyjnej Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
Zainteresowania badawcze prof. Hernella dotyczą żywienia pediatrycznego, w tym badania kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem substancji bioaktywnych w mleku ludzkim, trawienia i wchłaniania tłuszczy u noworodka, zapotrzebowania na żelazo u niemowląt i dzieci, celiakii, probiotyków i innych. Opublikował blisko 300 artykułów w recenzowanych czasopismach i nadzorował ponad 20 doktorantów. Jego indeks H wynosi 62 i jest współautorem kilku patentów, zarówno związanych z żywieniem niemowląt, jak i stanem zapalnym. Profesor Hernell jest jednym z założycieli Lipum AB, a obecnie CMO i członkiem zarządu tej firmy biotechnologicznej opracowującej nowy unikalny lek biologiczny (przeciwciało) do leczenia stanów zapalnych.


Karpiński Łukasz, Doktor – Asystent w Klinice Zakażeń Noworodka, neonatolog. Wieloletni instruktor NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą intensywnej terapii noworodka ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania ośrodkowego układu nerwowego (aEEG oraz klasyczne EEG).


Llevadias Judit, Doktor – pochodzi z Hiszpanii, ale od 2008r. pracuje w Wielkiej Brytanii.  Od 2014r. jest konsultantem w PCICU w Freeman Hospital (Newcastle, Wielka Brytania), a obecnie prowadzi program ECMO, z którym po raz pierwszy zetknęła się w 2004r. Przeszła intensywne szkolenie w zakresie kardiologii dziecięcej i intensywnej opieki pediatrycznej w Hiszpanii (Szpital San Joan de Déu w Barcelonie) i Wielkiej Brytanii (Freeman Hospital w Newcastle, Birmingham Children´s Hospital i Royal Brompton w Londynie).


Lucas Alan, Profesor – założył Centrum Badań nad Żywieniem Dzieci w Instytucie Zdrowia Dziecka w Londynie, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku emerytowanego profesora. Pełni także funkcję Emeritus Chair w Oxford University i jest zatrudniony w Uniwersytecie Cambridge. Jego badania nad żywieniem obejmują okres od życia płodowego do okresu dojrzewania, choć szczególnie interesuje go koncepcja „programowania” (termin, który wymyślił). Zainicjował pierwsze badania kliniczne mające na celu przetestowanie efektów programowania wczesnego odżywiania na długoterminowy rozwój i zdrowie. Autor ponad 400 publikacji z zakresu żywienia pediatrycznego. Profesor otrzymał wiele nagród za swoją pracę, w tym medal Jamesa Spence’a przyznany w uznaniu za życiowe osiągnięcia w brytyjskiej pediatrii i nagrodę Sama Fomona 2018 od American Academy of Pediatrics.


Mazela Jan, Profesor – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.


Patel Neil, Doktor – jest absolwentem Edinburgh Medical School i ukończył neonatologię w Royal Children’s Hospital w Melbourne w Australii oraz Royal Hospital for Children w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Royal Hospital for Children, Glasgow, Wielka Brytania. Jego zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą oceny i leczenia układu sercowo-naczyniowego noworodków, w tym nadciśnienia płucnego w wrodzonej przepuklinie przeponowej (CDH). Inne zainteresowania badawcze obejmują nieinwazyjne monitorowanie, długoterminowe wyniki w przypadku wad wrodzonych oraz zintegrowaną opiekę rodzinną.


Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.

Polin Richard, Profesor – profesor pediatrii w Columbia University, College of Physicians and Surgeons, Nowy Jork. Od 1998 roku jest ordynatorem Oddziału Neonatologii w Szpitalu Dziecięcym Morgan Stanley w Nowym Jorku. Profesor Polin opublikował ponad 200 oryginalnych prac, 20 książek (w tym Fetal and Neonatal Physiology, Workbook in Practical Neonatology, Pediatric Secrets and Fetal and Neonatal Secrets) oraz ponad 200 streszczeń. Dr Polin jest przewodniczącym komitetu sterującego NICHD Neonatal Research Network i był przewodniczącym Neonatal-Perinatal Medicine.


Simons Sinno, Doktor – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Singh Yoginder, Profesor – konsultant neurolog i kardiolog dziecięcy w szpitalach uniwersyteckich w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Cambridge i zajmuje stanowisko Honorowego Konsultanta w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Specjalizuje się w hemodynamice noworodków, echokardiografii funkcjonalnej i zaawansowanej echokardiografii czynnościowej. Jest członkiem komitetu sterującego European Neonatologist Performed Echocardiography.  Jako ekspert w dziedzinie echokardiografii funkcjonalnej jest często zapraszany do prowadzenia rozmów na międzynarodowych konferencjach i przeprowadził ponad 20 warsztatów / kursów echo w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i poza nią.


Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Doktor hab. – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.