Prelegenci 2014

 

Adamkin David, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Neonatal Nutrition Research Lab. Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Członek wielu branżowych towarzystw międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Recenzent w ponad 20 czasopismach. Autor blisko 100 artykułów, 42 rozdziałów książek i monografii oraz 5 książek. Laureat kilkudziesięciu wyróżnień i nagród. Posiada status profesora wizytującego w USA oraz w Polsce. W ostatnim czasie jego głównym obszarem badań są strategie wzrostu wcześniaków podczas hospitalizacji oraz po wypisie do domu.
Borkowska-Kłos Monika, Doktor – absolwentka poznańskiej Akademii Medycznej (1993), specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii, posiada tytuł doktora nauk medycznych przyznany za pracę dotyczącą przydatności prokalcytoniny we wczesnej diagnostyce zakażeń u noworodków, od 1993 pracuje jako lekarz w ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym UM w Poznaniu, od 2013 pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Izolacyjnego Noworodka
Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna
Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii dla Województwa Mazowieckiego, Vice-prezes Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Profesor Kornacka posiada 40- letnie doświadczenie w neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Główne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z noworodkiem z ekstremalnie małą masą ciała zwłaszcza dotyczących badań ultrasonograficznych w zakresie OUN.
Cattarossi Luigi, Profesor – pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Absolwent School of Medicine of Genoa University. Od 2011 r. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Udine University Hospitals w Udine. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: wentylacja mechaniczna noworodków, podaż surfaktantów, kontrola oddychania, transport noworodków oraz USG płuc.
Czech-Kowalska Justyna, Doktor – Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, neonatolog. Od 1995 roku zatrudniona w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD). Obecnie pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zainteresowania naukowe ogniskują się na gospodarce wapniowo – fosforanowej, metabolizmie kostnym, żywieniu noworodków i niemowląt oraz ultrasonografii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Dąbrowski Piotr, Doktor – absolwent poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie otolaryngologii, pracuje w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu, od 2013 pełni funkcję zastępcy Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Zainteresowania zawodowe: chirurgiczne leczenie głuchoty metodą implantów ślimakowych, rola trąbki słuchowej w patologii ucha środkowego, endoskopowe zabiegi tuboplastyki, zastosowanie lasera diodowego w chirurgii otolaryngologicznej, chirurgiczna rehabilitacja głosu u chorych laryngektomowanych
Gadzinowski Janusz
Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i obecny Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora Gadzinowskiego była i jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC i EPICE, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.
Gotz-Więckowska Anna, Doktor hab. – Specjalista chorób oczu. Konsultant okulista Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Kierownik Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków i konsultant Poradni Dziecięcej i Leczenia Zeza przy Klinice Okulistycznej UM w Poznaniu. Członek Zarządu Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autorka licznych publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu okulistyki dziecięcej i strabologii.
Dariusz Gruszfeld
Gruszfeld Dariusz, Doktor – Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.
Gulczyńska Ewa Matylda
Gulczyńska Ewa Matylda, Profesor – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Specjalista pediatrii i neonatologii. Jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki. Od 2006 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii. Wśród zainteresowań naukowych należy wymienić farmakokinetykę i terapię monitorowaną, opiekę nad noworodkiem o ekstremalnie małej masie ciała, zaawansowane techniki wentylacji, terapię surfaktantem egzogennym i terapię żywieniową.
helwich
Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.
Królak-Olejnik Barbara, Profesor – Kierownik Katedry I Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.
Książyk Janusz, Profesor – Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka.
Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W latach 1988 – 91 pracował na stanowisku konsultanta w Children’s Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia). W efekcie badań klinicznych, które były kontynuacją badań eksperymentalnych powstały prace i opracowania dotyczące nawadniania doustnego w ostrych biegunkach. Opracował własną metodę szybkiego nawadniania dożylnego w stanach ciężkiego odwodnienia u dzieci. Prowadzony przez niego wielodyscyplinarny Zespół Leczenia Żywieniowego w CZD, jako pierwszy w kraju w pediatrii, wprowadził metodę całkowitego żywienia pozajelitowego, przy użyciu cewników do żył centralnych. Zespół – także jako pierwszy w Europie Środkowej wprowadził domowe żywienie pozajelitowe u dzieci. Jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem.
Kwinta Przemko, Doktor hab. – adiunkt Katedry Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2001 roku członek European Society for Pediatric Research oraz European Society for Neonatology. Główne zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami dotyczącymi powikłań wcześniactwa, w tym oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych. Drugim obszarem zainteresowań jest długofalowa ocena stanu zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie.
Lauterbach-Ryszard
Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
Lifschitz Carlos, Profesor – gastroenterolog dziecięcy. Były Profesor Baylor College of Medicine, Houston w USA. Członek American Board of Pediatrics. Obecnie pracuje w Hospital Italiano w Buenos Aires w Argentynie. Członek Council of The North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, redaktor Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Autor 69 publikacji i 2 książek. Jest członkiem European and Latin American Societies for Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Maruniak-Chudek Iwona
Maruniak-Chudek Iwona, Doktor hab. – specjalista pediatra i neonatolog, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe: problematyka sepsy, diagnostyka zakażeń, niewydolność nerek i zaburzenia metaboliczne.
Maroszyńska Iwona, Profesor – Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.
Mazela Jan
Mazela Jan, Doktor hab. – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.
Merritt T
Merritt T. Allen, Profesor – specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii zatrudniony w Loma Linda University Children’s Hospital oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zainteresowania badawcze opierają się na rozwijaniu metod podaży surfaktantów i wentylacji nieinwazyjnej. Ukończył studia w Kansas University School of Medicine. Rezydenturę z pediatrii odbył w University of California w San Diego. Pracował w University of Rochester i University of California w San Diego. Był Kierownikiem Kliniki Neonatologii w UC Davis. Profesor emerytowany w University of California.
Piotrowski Andrzej
Piotrowski Andrzej, Profesor – anestezjolog z dużym doświadczeniem w leczeniu i znieczulaniu noworodków. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczególnie wiele wysiłku włożył w doskonalenie technik wentylacji zastępczej, autor podręcznika na ten temat (4 wydania). Koordynator wojewódzkiego programu nauczania resuscytacji noworodków.
Reiss Irwin
Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.
Rüdiger Mario
Rüdiger Mario, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Dziecięcym Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie. Ukończył specjalizację z zakresu pediatrii i neonatologii w University Hospital Charité w Berlinie. Prowadzi badania nad systemem podaży surfaktantu, podaniem perfluorowęglowodoru oraz rozwojem płuc. Był głównym badaczem w wieloośrdkowych badaniach Trial to Evaluate a Specified Type of APGAR (TEST-APGAR). Zorganizował 4 edycje “European Workshops on Delivery Room Management”.
Sanchez-Luna Manuel, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” (HGUGM). Zatrudniony jako profesor w Complutense University of Madrid. W latach 2001-2013 był kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: fizjologia układu sercowo-oddechowego u noworodków, wstrząs septyczny i żywienie. Prowadzi badania na zwierzętach w zakresie: PPHN, szoku septycznego, mechanicznej wentylacji, HFOV, iNO, transplantacji płuc, ECMO i niedojrzałości płuc, wrodzonej przepukliny przeponowej oraz surfaktantem. Główny badacz w siedmiu badaniach wieloośrodkowych.
Szczapa Jerzy
Szczapa Jerzy, Profesor – były Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, współzałożyciel Europejskiej Unii Towarzystw Neonatologicznych i Perinatologicznych, redaktor naczelny czasopisma „Postępy Neonatologii”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień patologii i intensywnej terapii z szczególnym uwzględnieniem zakażeń okresu noworodkowego.
Szczapa-Tomasz
Szczapa Tomasz, Doktor – adiunkt w Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia instruktora i dyrektora kursów Newborn Life Support (NLS) Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Współorganizator kursów NLS w Poznaniu i Warszawie oraz innych szkoleń i warsztatów z resuscytacji noworodka. Był jednym z inicjatorów i współautorów polskojęzycznej wersji kursu NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą głownie zagadnień z zakresu szeroko pojętej intensywnej terapii noworodka (m.in. wentylacja mechaniczna, monitorowanie OUN).
Szczepański Marek, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autor ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. W kręgu jego głównych zainteresowań z dziedziny neonatologii są: gastroenterologia, żywienie parenteralne, karmienie piersią, mleko kobiece, pre- i probiotyki w żywieniu noworodków, alergia pokarmowa u noworodków oraz wcześniactwo. Ponadto interesuje się on immunologią rozwojową (rola śródbłonka naczyń w patogenezie schorzeń okresu noworodkowego, stan zapalny, stres oksydoredukcyjny, cytoprotekcyjne właściwości erytropoetyny.
Szymankiewicz Marta
Szymankiewicz Marta, Profesor – Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii. Główne zainteresowania naukowe: badania mechaniki oddychania, neonatologiczne i pediatryczne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, zakażenia płodu i noworodka.
Walas Wojciech, Doktor – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii. Związany z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu od momentu jego powstanie w 1996r., a od roku 1999 jego ordynator. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Doktorat w roku 1998 na podstawie pracy pt. „Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych”.
Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Doktor – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.