Neonatus 2018

POSTCONFERENCE MATERIALS

Below you will find presentations presented during the Neonatus 2018 Conference.
Copying, processing, dissemination of these materials in whole or in part without the author’s consent is prohibited.

CZWARTEK – 27.09.2018r. (THURSDAY 27th)
SESJA I (SESSION I) – GŁÓWNE PROBLEMY W NEONATOLOGII / NEONATOLOGY GENERAL
09.00 – 09.05 The Key to SUPER NICU – Quality Improvement in Neonatal Care – E. Sobaszek-Rzeźnik, Rzeszów
09.05 – 09.10 What does affect the efficacy of skin-to-skin contact in preterm infants? – H. Pavlyshyn, Ukraine
09.10 – 09.15 Evaluation of nursing work in the neonatal intensive care unit based on the TISS-28 scale, NEMS scale – P. Szydłowska-Pawlak, Łódź
09.15 – 09.30 Epidemiologia i statystyka w neonatologii 
(Neonatal Epidemiology and Statistics) – E. Helwich, Poland
09.30 – 10.00 Najważniejsze problemy w neonatologii 2018 (Key Topics in Neonatology 2018) – A. Fanaroff, USA
10.00 – 10.15 Profilaktyka RSV – co zyskujemy u starszych wcześniaków – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV prophylaxis – gains in 28-32 wga population) – J. Mazela, Poznań
10.15 – 10.35 Badanie przesiewowe w kierunku wad serca (CCHD screening new technologies and way to do it!) – D. De Luca, France
10.35 – 10.55 Dyskusja: obniżenie zachorowalności i umieralności noworodkowej (Discussion: Is further decrease of neonatal mortality and morbidity possible?)

SESJA II (SESSION II) – WYZWANIA KLINICZNE / CLINICAL CHALLENGES 
11.10 – 11.15 Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) in treatment of neonates with congenital diaphragmatic hernia in one, tertiary neonatal care centre
– K. Fortecka-Piestrzeniewicz, Łódź
11.15 – 11.20 Brain bioelectrical function and cerebral oxygenation during neonatal anaesthesia with two different opioid drugs – pilot clinical study
– Ł. Karpiński, Poznań
11.20 – 11.25 Alveolar capillary dysplasia as a rare cause of severe respiratory failure in two newborns– Z. Owsiańska, Poznań
11.25 – 11.30 Dyskusja (Discussion)
11.30 – 11.55 Hipoglikemia
(Neonatal Hypoglicemia – update) – D. Adamkin, USA
11.55 – 12.20 Postępowanie po urodzeniu (Delivery room handling – update) – O. Saugstad, Norway
12.20 – 12.45 Wspomaganie oddechu noworodków z przepukliną przeponową (Ventilation of infants with CDH) – I. Reiss, The Netherlands
12.45 – 13.10 Przedoperacyjna opieka kardiologiczna (Preoperative cardiac care) – M. Sulaiman, UAE
13.10 – 13.25 Dyskusja (Discussion)

14.10 – 14.35 Tlenoterapia – optymalizacja (The Challenge of Optimizing Oxygenation in Premies) – R. Martin, USA
14.35 – 15.00 Tlenoterapia – co nowego? (Oxygenation of the newborn – update) – O. Saugstad, Norway
15.00 – 15.25 Dlaczego byłe wcześniaki świszczą? (Why do Former Premies Wheeze?) – R. Martin, USA
15.25 – 15.50 Sedacja do drobnych zabiegów (Sedation to small procedures) – S. Simons, The Netherlands
15.50 – 16.15 Rezonans serca w wadach wrodzonych (Cardiac MRI and congenital heart disease) – M. Sulaiman, UAE
16.15 – 16.30 Dyskusja (Discussion)

SESJA III (SESSION III) – KSZTAŁCENIE W NEONATOLOGII / NEONATOLOGY EDUCATION
16.45 – 17.05 Co wiemy z czasopism impaktowanych(Lessons learned from the Recent Literature Impacting Practice) – A. Fanaroff, USA
17.05 – 17.15 Jak stworzyć SUPER neonatologa I (How to create Super Neonatologist I) – R. Martin, USA
17.15 – 17.25 Jak stworzyć SUPER neonatologa II (How to create Super Neonatologist II) – A. Fanaroff, USA
17.25 – 17.35 Nowe metody edukacji podyplomowej (New approaches for CME) – Ł. Gąsiorowski, Poznań
17.35 – 18.10 Dyskusja: Edukacja w neonatologii 2020  (Club discussion: Neonatal education by 2020) – All

PIĄTEK – 28.09.2018r. (FRIDAY 28th)

SESJA IV (SESSION IV) – ŻYWIENIE / GUTS AND NUTRITION
08.45 – 08.50 Intestinal perforation in newborns – is it worth treating conservatively? Experience of the center
– O. Pyznar, Kraków
08.50 – 08.55 Relationship between gestational age and mode of delivery on microbiota profile – A. Bartnicka, Poznań 
08.55 – 09.00 Dyskusja
(Discussion)
09.00 – 09.25 Poprawa wzrastania i rozwoju noworodków VLBW 
(Improved Growth and Outcome in VLBW infants Optimizing Nutrition) – D. Adamkin, USA
09.25 – 09.50 Mikrobiota przy urodzeniu: postępy i przyszłość opieki noworodkowej (Microbiota at Birth: Recent Advances and perspective for Neonatal Medicine) – M. Edeas, France
09.50 – 10.15 Wczesne żywienie noworodków VLBW (How to do Early Nutrition in VLBW Infants) – D. Adamkin, USA
10.15 – 10.20 Numeta G13%E Preterm – Innowacyjne leczenie żywieniowe dla noworodków urodzonych przedwcześnie (Numeta Preterm – parenteral nutrition for premature infants) – G. Wanat, Baxter
10.20 – 10.45 Transfer mikrobioty jelitowej u dzieci (Microbiota transplantation in children. Recent Advances and recommendations) – P. Konturek, Germany
10.45 – 11.00 Dyskusja (Discussion)

SESJA V (SESSION V)  – MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA / NEONATAL MONITORING AND DIAGNOSIS
11.15 – 11.20 The effect of intrauterine hypotrophy and pregnancy-induced hypertension on neonates cardiac structure and function
– P. Gazy, Bytom 
11.20 – 11.25 The expression of protein kinase CK2 in preterm newborns
– M. Wójtowicz-Marzec, Lublin 
11.25 – 11.30 Dyskusja (Discussion)
11.30 – 11.55 Rytmy dobowe w NICU i HERO jako monitorowanie sepsy (Circadian rhythm and the neonatal intensive care unit – HERO for sepsis detection) – Irwin Reiss, The Netherlands
11.55 – 12.20 Renesans metyloksantyn (Renaissance age of methylxanthines) – R. Lauterbach, Poland
12.20 – 12.45 Kiedy rozpocząć antybiotykoterapię? (When to start antibiotics in premies below 32 wga) – S. Simons, The Netherlands
12.45 – 13.05 Antybiotykoterapia w oparciu o badanie PCT (PCT guided decision making for antibiotic therapy) – J. Mazela, Poland
13.05 – 13.20 Dyskusja (Discussion)

SESJA VI (SESSION VI) – USG W NEONATOLOGII / NEONATAL ULTRASOUNDS
14.05 – 14.25 USG płuc po 15 latach
(Lung ultrasound – where are we after 15 years) – L. Cattarossi, Italy
14.25 – 14.45 Śmierć mózgu – USG i doppler (Brain death – ultrasound and doppler) – R. Bokiniec, Poland
14.45 – 15.05 Proszę o USG brzucha (Put transducer on my tommy) – L. Cattarossi, Italy
15.05 – 15.25 Zakrzepica żył nerkowych (Renal vein thrombosis) – J. Puskarz, Poland
15.25 – 15.40 Dyskusja (Discussion)

SESJA VII (SESSION VII) – NAUKA Z PRZYPADKÓW / LEARNINGS FROM CASES
15.55 – 16.00 Omenn syndrome in siblings
– M. Dobrowolska, Lublin 
16.00 – 16.05 USG or X-ray for early diagnosis of respiratory failure among premature infants
– K. Mielnik, Poznań
16.05 – 16.10 A case report of antenatally diagnosed chiari type II malformation
– M. Sergentanis, UK
16.10 – 16.15 A case report of antenatally diagnosed complex ovarian cyst
– A. Spungina, UK
16.15 – 16.20 Severe hemolytic disease in the newborn: clinical case – H. Pavlyshyn, Ukraine 
16.20 – 16.30 Diagnostyka ultrasonograficzna niedokonanego zwrotu jelit u noworodka
(Intestinal malrotation – ultrasound diagnosis) – G. Postek, Poland
16.30 – 16.40 Niedrożność smółkowa – czy zawsze niezbędna jest interwencja chirurga? (Meconium ileus – do we always need a surgeon) – P. Szymański, P. Kruczek, A. Zając, Poland
16.40 – 16.50 Wczesna ultrasonograficzna diagnostyka zapalenia płuc o etiologii RSV u wcześniaków (RSV infection and lung ultrasound) – A. Ochoda-Mazur, J. Hurkała, Poland
16.50 – 17.00 Guzy w sercu (Cardiac tumors) – E. Ryciak, Poland
17.00 – 17.15 Dyskusja (Discussion)

17.15 – 17.20 Zakończenie konferencji (Adjurn) – J. Mazela, J. Gadzinowski


NEONATUS 2018 SPEAKERS
Adamkin David, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Neonatal Nutrition Research Lab. Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Członek wielu branżowych towarzystw międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Recenzent w ponad 20 czasopismach. Autor blisko 100 artykułów, 42 rozdziałów książek i monografii oraz 5 książek. Laureat kilkudziesięciu wyróżnień i nagród. Posiada status profesora wizytującego w USA oraz w Polsce. W ostatnim czasie jego głównym obszarem badań są strategie wzrostu wcześniaków podczas hospitalizacji oraz po wypisie do domu.

Bokiniec Renata, Doktor – absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w neonatologii. Po stażach i pracy w Wielkiej Brytanii i USA obecnie związana jest ze Szpitalem Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Jest wykładowcą (w stopniu adiunkta)  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków.  Od wielu lat jest kierownikiem naukowym szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka.


Cattarossi Luigi, Profesor – pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Absolwent School of Medicine of Genoa University. Od 2011 r. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Udine University Hospitals w Udine. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: wentylacja mechaniczna noworodków, podaż surfaktantów, kontrola oddychania, transport noworodków oraz USG płuc.


De Luca Daniele, Profesor – Kierownik Kliniki Pediatrii, Transportu i Intensywnej Opieki nad noworodkiem APHP, South Paris University Hospitals. Profesor nadzwyczajny na South Paris-Saclay University.  Sekretarz ESPNIC (Europejskie Stowarzyszenie Intensywnej Terapii Dziecięcej i Noworodkowej). Członek Vatican-Lancet Commission. Były członek Rady ESPR, członek eksperckiego kolegium ERS, był recenzentem w głównych międzynarodowych czasopismach, a także w międzynarodowych projektach grantów badawczych. Ma ponad 150 opublikowanych artykułów o indeksie H> 20.


Edeas Marvin, Profesor – obecnie pracuje w Cochin Institute-INSERM w Paryżu. Jest przewodniczącym komitetu naukowego Targeting Mitochondria and Microbiota World Societies i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of World Mitochondria Society. Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się wokół m.in. wpływu stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych na choroby przewlekłe czy badania relacji między mitochondriami i mikroflorą.


Fanaroff Avroy, Profesor – urodził się i wykształcił w Południowej Afryce. Dołączył do Rainbow Babies and Children’s Hospital w 1969 roku. Jest pionierem w dziedzinie światowej neonatologii. Otrzymał wiele honorowych tytułów i nagród, w tym nagrody edukacyjne i prestiżową nagrodę Apgar Award przyznawaną przez American Academy of Pediatrics. Pełnił funkcję kierownika oddziału pediatrii od 2004 do 2008 r. po 23 latach pełnienia funkcji kierownika oddziału neonatologii w Rainbow Hostpital. Prof. Fanaroff był założycielem NICHD Neonatal Research Network i jest autorem wiodących artykułów z dziedziny neonatologii oraz redaktorem Yearbook of Neonatal Perinatal Medicine od 1987 roku. Zasiada również w Radzie University Hospitals Health System.


helwich

Helwich Ewa, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.


Konturek Peter, Profesor – specjalista chorób wewnętrznych i gastronenterologii na Uniwersytetcie Erlangen-Nuremberg w Niemczech. Kierownik Kliniki Chorób wewnętrznych w szpitalu Thuringia Saalfeld, Teaching Hospital of the University of Jena. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii (AGAF) i członek Niemieckiego Stowarzyszenia Gastroenterologii (DGVS). Badania naukowe skupia wokół roli mikroflory jelitowej w patogenezie chorób żołądkowo-jelitowych, przeszczepu kału (FMT) w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, endoskopii diagnostycznej i interwencyjnej, leczeniu pacjentów z zapalną chorobą jelit, zespołem jelita drażliwego i alergią pokarmową. Autor ponad 270 oryginalnych recenzowanych publikacji.


Kruczek Piotr, Doktor – pediatria, neonatolog, zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, diagnostyka ultrasonograficzna, w szczególności płuc, ocena zaburzeń hemodynamicznych.  Od 27 lat nauczyciel akademicki zajmujący się szkoleniem przed i podyplomowym. Koordynator zajęć z pediatrii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie, wielokrotnie wyróżniany przez studentów jako najlepszy wykładowca. Od wielu lat organizator i kierownik kursów ultrasonografii prowadzonych w Klinice Chorób Dzieci UJCM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), wice przewodniczący Sekcji Neonatologicznej PTU.


Lauterbach-Ryszard

Lauterbach Ryszard, Profesor – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.


Martin Richard, Profesor – urodził się w Sydney w Australii. Ukończył staż z neonatologii w CWRU School of Medicine w 1976 roku i został mianowany kierownikiem oddziału w 1998 roku. Głównymi zainteresowaniami Profesora są bezdech, kontrolę oddechu i refluks żołądkowo-przełykowy. Jego praca laboratoryjna obejmuje badania nad zwężeniem dróg oddechowych, tlenkiem azotu i arginazą. Jest również zaangażowany w wiele badań klinicznych w ramach programu bezdechu noworodkowego.


Mazela Jan, Profesor – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.


Ochoda-Mazur Agnieszka, Doktor –  specjalista pediatrii i neonatologii. Stypendystka Fundacji Ady Marek-Rutkowskiej i Maksymiliana Rutkowskiego w Genewie, gdzie brała udział w pracach badawczych grupy J.Pugin’a nad odpornością wrodzoną wcześniaków. W 2012r. obroniła pracę doktorską pt. „Zaburzenia wybranych mechanizmów odporności przeciwbakteryjnej jako czynnik ryzyka wystąpienia sepsy u przedwcześnie urodzonych noworodków”. Od 2010r. posiada certyfikat PTU w zakresie ultrasonografii pediatrycznej. Uzyskała certyfikat POLKARD w dziedzinie echokardiografii noworodka. Od 2006r. pracuje w OITN Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2013r. organizuje warsztaty echokardiografii noworodka dla neonatologów.


Postek Grzegorz, Doktor – lekarz, specjalista pediatii i neonatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, starszy asystent na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu.

Puskarz- Gąsowska Joanna, Doktor – specjalista w dziedzinie neonatologii, starszy asystent oraz wykładowca akademicki w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania zawodowe to intensywna terapia noworodka, zagadnienia neurologiczne oraz diagnostyka ultrasonograficzna w neonatologii.

Reiss Irwin

Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.


Samocki Paweł, Lek. med. – absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista medycyny ratunkowej. Lekarz Koordynator w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym odpowiedzialny m. in. za transporty międzyszpitalne noworodków. Główne zainteresowania to medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, intensywna terapia noworodka oraz zastosowanie krwi i jej składników krwi w opiece przedszpitalnej.


Saugstad Ola Didrik, Profesor– norweski pediatra i neonatolog, dyrektor Wydziału Pediatrii Szpitala Narodowego w Oslo w latach 1991-2017. Obecnie Profesor emerytowany. W latach 2002-2004 prezydent Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Jeden z najczęściej cytowanych pediatrów. Najbardziej znany ze swych badań dotyczących tlenoterapii i resuscytacji u noworodków, które przyczyniły się do zmiany postępowań klinicznych.


Simons Sinno, Doktor – pediatra, neonatolog z Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie w Holandii. Rozpoczął badania w zakresie analgezji i bólu noworodków. Tymczasem jego uwaga skupia się na okołoporodowej i noworodkowej farmakoterapii. W ten sposób zamierza poprawić leczenie farmakologiczne noworodków, ale także opracować nowe terapie farmakologiczne, które mogą poprawić wyniki leczenia noworodków w przyszłości. Jest sekretarzem sekcji farmakologicznej European Society for Pediatric Research.


Sulaiman Mohamed, Doktor – kardiolog dziecięcy. Przez ostatnie dwie dekady szkolił się i pracował w najwyżej cenionych szkołach medycznych i szpitalach w USA. W 2012 roku został przyjęty na stypendium przez Harvard University Medical School. Następnie wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Założyciel KidsHeart w Abu Dhabi w Dubaju – regionalne centrum diagnostyki i leczenia płodów, dzieci i dorosłych z wrodzoną i nabytą chorobą serca. Członek American Academy of Pediatrics, the American College of Cardiology. Auto artykułów z zakresu kardiologii dziecięcej.


Szymański Piotr, Lek. med. – aktualnie w trakcie specjalizacji z neonatologii, zatrudniony w Oddziale Noworodkowym Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w szczególności diagnostyka ultrasonograficzna. Wykładowca kursów USG organizowanych w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie i Szpitalu Ujastek w Krakowie. Członek PTU.


Wesołowska Aleksandra, Dr n. biol  – Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Św. Rodziny, Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, prezes powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej w 2008 roku przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce. Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek  w Polsce i za granicą. Redaktor Naukowy monografii pt. Banki Mleka w Polsce. Idea i Praktyka.Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz koordynator reaktywacji banków mleka z ramienia EMBA na Polskę. Mama czwórki dzieci.


PHOTOS GALLERY