Neonatus 2017

5th International Conference on Neonatal Care
“NEONATUS 2017”
September 28th-29th, 2017

Scientific Committee:
Jan Mazela, MD PhD
Janusz Gadzinowski, Prof.
Department of Neonatology, Poznan University of Medical Sciences

Venue:
Poznan International Fair, Pavilion 15

POSTCONFERENCE MATERIALS

Below you will find presentations presented during the Neonatus 2017 Conference.
Copying, processing, dissemination of these materials in whole or in part without the author’s consent is prohibited.

28.09.2017r. – Thursday 28th

SESSION I: ADAPTATION TO EXTRAUTERINE LIFE (J. Gadzinowski, J. Mazela)
09.10 – 09.15 Neonatology in developing countries – goals and challenges – G. Sibrecht/ A. Basiukajć, Poznań
09.15 – 09.40 Update on chest compressions – G. Schmoelzer, Canada
09.40 – 10.05 Respiratory function monitoring in the delivery room G. Lista, Italy
10.05 – 10.30 Respiratory support during neonatal resuscitation  – G. Schmoelzer, Canada
10.30 – 10.45 Discussion
10.45 – 11.00 Coffee break

SESSION II – LUNGS & BEYOND (E. Gulczyńska, P. Kwinta)
11.00 – 11.05 Should screening ultrasound of central nervous system and abdomen in infants >35th weeks of pregnancy be recommended? – P. Gałecki, Płońsk
11.05 – 11.10 Discussion
11.10 – 11.35 Non-invasive HFV – current concepts and evidence – H. Fuchs, Germany
11.35 – 12.00 Lung volume optimization – G. Lista, Italy
12.00 – 12.20 NAVA – can newbrons benefit? – J. Mazela, Poznań
12.20 – 12.35 Dyskusja (Discussion)

12.35 – 13.20 Break and lunch pick-up

13.20 – 13.45 Less invasive surfactant administration – just a fad?H. Fuchs, Germany
13.45 – 14.10 Lung impedance – M. Ruediger, Germany
14.10 – 14.35 NIRS utilization during first hours and days of life – B. Urlesberger, Austria
14.35 – 14.50 Discussion
14.50 – 15.05 Coffee break

SESSION III – CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION (J. Pietrzyk, B. Królak-Olejnik)
15.05 – 15.10 Respiratory syncytial virus infection in newborn hospitalized with pneumonia 
– A. Kornacka, Poznań
15.10 – 15.15 The impact of skin-to-skin contact on the nosocomial infection incidence in preterm newborns – H. Pavlyshyn, Ukraine
15.15 – 15.20 Discussion
15.20 – 15.45 Procalcitonin – early-warning system – I. Reiss, The Netherlands 
15.45 – 16.10 Antenatal steroids – better late than never – M. Norman, Sweden 
16.10 – 16.25 Grant edukacyjny firmy Abbvie – RSV Polish Prophylactic Program 2016/2017 
– E. Helwich, Warszawa
16.25 – 16.40 Grant edukacyjny firmy Abbvie – RSV prophylaxis for premies above 28 wga – J. Mazela, Poznań 
16.40 – 17.05 Neonatal epidemiology – tool for improvement quality of care 
– R. Maier, Germany
17.05 – 17.30 Ureaplasma and BPD – fact and fiction
 – B. Kramer, The Netherlands
17.30 – 17.55 A clinical tool to assess neurodevelopmental outcome – B. Urlesberger, Austria
17.55 – 18.10 Discussion

20.00 – Kolacja – Concordia Design

Piątek – 29.09.2017r. (Friday 29th)

SESSION IV –  NUTRITION (R. Lauterbach, W. Błaż)
09.00 – 09.25 Nutrition strategy for premature infants from colostrum till peanut butter and jelly – J. Neu, USA 
09.25 – 09.50 Microbiota – how to test it and interpret?  K. Rudi, Norway
09.50 – 10.10 What is cool regarding lipids in neonatal nutrition D. Gruszfeld, Warszawa 
10.10 – 10.25 Discussion
10.25 – 10.40 Coffee break

SESSION V – NEC and BEYOND (I. Maruniak-Chudek, J. Walkowiak)
10.40 – 10.45 Candidate gene analysis in pathogenesis of surgically and non-surgically treated necrotizing enterocolitis in preterm infants – N. Neumann-Klimasińska, Poznań
10.45 – 10.50 Zonulin as a marker of increased intestinal permeability in newborns suffering from viral infection of gastrointestinal tract – A. Tarko, Katowice
10.50 – 10.55 Discussion
10.55 – 11.20 Probiotics – can we go beyond meta-analysis? – H. Szajewska, Warszawa
11.20 – 11.45 Microbiota in the NICU: guts to brain – J. Neu, USA
11.45 – 12.10 Nutrition, guts and NEC – B. Kramer, The Netherlands
12.10 – 12.25 Discussion
12.25 – 13.10 Break and lunch pick-up

SESSION VI:  EYE DISEASES IN NEONATAL PERIOD (E. Helwich, A. Więckowska)
13.10 – 13.15 Extrauterine growth retardation and risk of severe retinopathy of prematurity – D. Bulsiewicz, Warszawa
13.15 – 13.35 ROP 2017 new guidelines – N. Schalij-Delfos, The Netherlands 
13.35 – 13.55 Neonatal witrectomy – F. Kerkhoff, The Netherlands
13.55 – 14.15 Neonatal vitrectomywhy so early – own perspectives – M. Stopa, Poznań
14.15 – 14.35 ROP and telemedicine – N. Schalij-Delfos, The Netherlands
14.35 – 14.50 Discussion
14.50 – 15.05 Coffee break

SESSION VII: EYE DISEASES IN NEONATAL PERIOD (K. Kornacka, W. Hautz)
15.05 – 15.25 ROP management in Poland A. Więckowska, Poznań
15.25 – 15.45 Progressive ROP – accept or take action – F. Kerkhoff, The Netherlands 15.45 – 16.05 Optical Coherence Tomography in the NICU – M. Stopa, Poznań
16.45 – 16.25 Is there a place for eye screening after birth? – W. Hautz, Warszawa
16.25 – 16.35 Discussion
16.35 – 16.40 Closing ceremony – J. Mazela, J. Gadzinowski

 Conference programprogram pdf

Conference coordinator Tomasz Pikuła
E-mail: tpikula@ump.edu.pl

SPEAKERS

Fuchs Hans, Profesor – jest konsultantem w oddziale neonatologii i intensywnej opieki pediatrycznej w Szpitalu Uniwersyteckim we Freiburgu w Niemczech. Jest aktywny w badaniach z zakresu opieki nad noworodkiem w sali porodowej, wentylacji i monitorowania utlenowania mózgu.


Gadzinowski Janusz

Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były Konsultant Krajowy i Wojewódzki ds. Neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC, EPICE i SHIPS, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.


Gotz-Więckowska Anna, Doktor hab. – specjalista chorób oczu. Konsultant okulista Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Kierownik Pracowni Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków i konsultant Poradni Dziecięcej i Leczenia Zeza przy Klinice Okulistycznej UM w Poznaniu. Członek Zarządu Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autorka licznych publikacji i wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu okulistyki dziecięcej i strabologii.


Dariusz Gruszfeld
Gruszfeld Dariusz, Profesor – Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Współautor i autor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Współpracuje z zespołem Prof. Bertholda Koletzko z Monachium. Bierze udział w realizacji projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: „Childhood obesity – early programming by infant nutrition” – CHOP, „Early Nutrition Programming Project” – EARNEST, “The Effect of Diet on Mental Performance of Children”- NUTRIMENTHE, “EarlyNutrition”.

Hautz Wojciech, Doktor – wieloletni pracownik Kliniki Okulistyki Instytutu, Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. obecnie pełni funkcję Kierownika Kliniki. Posiada duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu wzroku u dzieci szczególne retinopatii wcześniaków, guzów wewnątrzgałkowych oraz zaćmy.


Kaczmarczyk Małgorzata – specjalista chorób oczu. Zastępca Kierownika Oddziału Okulistycznego oraz konsultant Oddziału Neonatologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.


Kerkhoff Frank, Profesor – specjalista chorób oczu. Od 2006r. zajmuje się leczeniem ROP-u.  Od 2011r. zajmuje się chirurgią refrakcyjną. Obecnie  pracuje w Maxima Medical Center w Eindhoven, gdzie leczy 30-60 przypadków ROP-u rocznie.

Kramer Boris, Profesor – neonatolog, zatrudniony w Maastricht UMC+. Laureat kilku międzynarodowych nagród za osiągnięcia badawcze. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju płuc, mózgu I system immunologicznego po urodzeniu. Promotor 11 ukończonych prac doktorskich, autor 220 artykułów w międzynarodowych czasopismach i 7 opinii w podręcznikach.


Lista Gianluca, Profesor – Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Zatrudniony w Pediatrics School of the University of Milan. Obszar jego zainteresowań obejmuje pulmonologię, intensywną opiekę i żywienie wcześniaków. Neuroobrazowanie i neururozwój noworodków objętych ryzykiem uszkodzenia mózgu. Autor 150 prac naukowych (artykułów w czasopismach włoskich i międzynarodowych) oraz rozdziałów w podręcznikach.

 

Maier Rolf, Profesor – Specjalista z zakresu pediatrii i neonatologii. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Marburgu oraz Kierownik Kliniki Pediatrii i Neonatologii Uniwersytetu w Marburgu, Niemcy. Jego jednym z kierunków badań jest niedokrwistość wcześniaków. Organizator i koordynator czterech europejskich badań wieloośrodkowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u wcześniaków. Koordynator projekty EPICE w Niemczech. Prezes Towarzystwa Neonatologicznego i Intensywnej Terapii w Niemczech.


Mazela Jan
Mazela Jan, Doktor hab. – Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracował w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, Uniwersytetu Temple w Filadelfii, oraz prowadził badania w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii. Główne kierunki zainteresowań badawczych skupiają się wokół oceny jakości opieki okołoporodowej oraz aspektów związanych z podawaniem aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym, w tym surfaktantów.

Neu Josef, Profesor – specjalista pediatra i neonatolog. Uznany na arenie międzynarodowej za badania w zakresie gastroenterologii i żywienia dzieci a ostatnio koncentruje swój wysiłek na badania nad mikrobiomem śluzówki jelita i immunologii. NIH finansuje jego badania nad rozwojem mikrobiomu u dzieci z ryzykiem wystąpienia NEC i ocenie skutków zastosowania wczesnych antybiotyków na mikrobiom jelita i markery zapalne. Ocenia również mikrobiom płodu w kontekście wcześniactwa. Opublikował ponad 200 artykułów, kilka książek i jest właścicielem kilku patentów.

Norman Michael, Profesor – specjalista pediatria i neonatolog. Redaktor i autor książek z zakresu neonatologii i pediatrii. Współzałożyciel International Society of Evidence-Based Neonatology (https://ebneo.org/). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży, noworodków i dzieci, determinantów zdrowia i chorób, przedwczesnych porodów: czynników ryzyka, interwencji medycznych oraz krótko- i długookresowych wyników oraz epidemiologii okresu okołoporodowego.


Reiss Irwin
Reiss Irwin, Profesor – specjalista z zakresu neonatologii i pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka w Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital w Rotterdamie. Był głównym badaczem w projektach: Renin-angiotensin system blockade beyond angiotensin i An international multicenter randomized clinical trial of high frequency oscillation (HFO) versus conventional mechanical ventilation (CMV) in newborns with congenital diaphragmatic hernia. Członek towarzystw: ESICM, GNPI, ESPNIC. Recenzent czasopism m.in.: Pediatric Research, Respiratory Research, Neonatology, Experimenal Lung Rsearch.

Rudi Knut, Profesor – profesor mikrobiologii w Norwegian University of Life Sciences i profesorem biotechnologii w Inland Norway University of Applied Sciences. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest mikrobota jelita, w szczególności mikrobiota jelit noworodków. Opublikował ponad 140 publikacji naukowych i posiada ponad 10 patentów. Bierze udział w badaniach translacyjnych i jest współzałożycielem firmy zajmującej się badaniem genetycznym mikrobiomu jelita – Genetic Analysis (www.genetic-analysis.com).


Rüdiger Mario, Profesor – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Dziecięcym Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie. Ukończył specjalizację z zakresu pediatrii i neonatologii w University Hospital Charité w Berlinie. Prowadzi badania nad systemem podaży surfaktantu, podaniem perfluorowęglowodoru oraz rozwojem płuc. Był głównym badaczem w wieloośrdkowych badaniach Trial to Evaluate a Specified Type of APGAR (TEST-APGAR). Zorganizował 4 edycje “European Workshops on Delivery Room Management”.

Schalij-Delfos Natalie, Profesor – specjalista okulistyki pediatrycznej w Leiden University Medical Center. LUMC jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia retinopatii wcześniactwa (ROP). jej głównymi projektami badawczymi są “Oximetry: analysis of retinal oxygenation in ROP” oraz badanie NEDROP, krajowy spis dotyczący występowania, czynników ryzyka i logistyki w badaniach przesiewowych.


Schmölzer Georg, Profesor  – specjalista neonatolog, zatrudniony w Faculty of Medicine  & Dentistry, Department of Pediatrics, Division of Neonatal-Perinatal Care (NICU), University of Alberta, Canada. Dyrektor w  Centre for the Studies of Asphyxia & Resuscitation, Royal Alexandra Hospital,  W ciągu ostatnich ośmiu lat zdobył szeroką wiedzę na temat fizjologii układu oddechowego u noworodków i resuscytacji noworodków. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół analizy zmian fizjologicznych noworodków podczas narodzin, poprawy diagnoz, złagodzeniu ryzyka oraz poprawy przeżycia i jakości życia noworodków, wykorzystania nowych technologii w resuscytacji noworodków oraz sprawdzeniu jak te zmiany mogą być wykorzystane do poprawy krótko- i długoterminowych wyników noworodków.


Stopa Marcin, Doktor hab. –  okulista, specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu chirurgicznym siatkówki oraz ciała szklistego (operacje witrektomii). Prowadził badania na uniwersytecie Cornell w Nowym Jorku oraz na uniwersytecie Duke w Durham. Pracuje w Klinice Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Wydziału Lekarskiego II  UMP w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe oprócz diagnostyki i leczenia schorzeń witreoretinalnych u dorosłych obejmuje także leczenie chirurgiczne ROP.


Urlesberger Berndt, Profesor – specjalista neonatolog i pediatra. Absolwent Medical Univerity of Graz Jest on Kierownik Oddziału Neonatologii, Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Graz, Austria. Ponadto jest on Dyrektorem Działu Badań nad Rozwojem Mózgu w Graz. Jego głównym nurtem badań jest pomiar utlenowania regionalnego, zwłaszcza z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS). Okres przejściowy od życia płodowego do życia noworodkowego jest głównym tematem jego ostatnich badań oraz możliwości zastosowania klinicznego NIRS podczas tego okresu. Prof. Urlesberger jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny neonatologii w zakresie mózgowego utlenowania, wentylacji mechanicznej, pozaustrojowego utlenowania membranowego, rozwoju mózgu, wyników neurorozwojowych.


Piotrowski Andrzej

Szajewska Hania, Profesor – kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zainteresowania Profesor Szajewskiej obejmują probiotyki i prebiotyki, żywienie pediatryczne, zapobiegania alergii poprzez interwencje żywieniowe i choroby biegunkowe. Jest lub była aktywnie zaangażowana w kilka projektów finansowanych przez UE (np PREVENTCD w celu zbadania wpływu diety w profilaktyce celiakii; NUTRIMENTHE na celu zbadania wpływu wczesnego żywienia na rozwój umysłowy dzieci). Pełniła funkcję członka Rady Europejskiego Towarzystwo Gastroenterologii Pediatrycznej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) (1999-2001). Obecnie Profesor Szajewska pełni funkcję sekretarza w ESPGHAN.


 PHOTOS GALLERY