Program

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„NEONATUS 2019”
10-11 października 2019 r.

Patronat naukowy
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Miejsce obrad:
Airport Hotel Okęcie****, Warszawa

PROGRAM PDF

07.30 – 09.15 Rejestracja uczestników (Registration)
09.15 – 09.30 Powitanie (Welcome) – E. Helwich, J. Mazela

CZWARTEK – 10.10.2019r. (THURSDAY 10th)
SESJA I (SESSION I) –DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NEONATOLOGII / IMAGE DIAGOSIS IN NEONATAL CARE (E. Helwich, K. Kornacka)
09.30 – 09.50 Wybór odpowiedniego badania obrazowego w diagnostyce noworodka w różnych sytuacjach klinicznych (Imaging diagnostics tolls in different clinical situations)E. Helwich, Warsaw, Poland
09.50 – 09.55 Pulmonary ultrasonography of very low birth weight infants and its safety – A. Buczyńska, Kraków, Poland
09.55 – 10.00 Lung ultrasound in the diagnosis of neonatal respiratory failure prior to patient transport – M. Jagła, Kraków, Poland
10.00 – 10.05 Utilization of ultrasonography in neonatal lung abscess diagnostics – M. Król, Wrocław, Poland
10.05 – 10.10 Ultrasound evaluation of endotracheal tube position in neonatal practice – A. Pająk, Poznań, Poland
10.10 – 10.15 Detection of free air in neonatal ultrasonography- unusual findings – E. Sobaszek-Rzeźnik, Kraków, Poland
10.15 – 10.30 Dyskusja (Discussion)
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA II (SESSION II) –ZAKAŻENIA / INFECTIONS (P. Krajewski, K. Wróblewska-Seniuk)
10.45 – 11.10 Dowody medyczne w diagnostyce i leczeniu wczesnego zakażenia (An evidence-based approach to early-onset sepsis) – R. Polin, New York, USA
11.10 – 11.35 Ochrona antybiotykowa w NICU (Antibiotic stewardship in the NICU) – A. Berger, Vienna, Austria
11.35 – 12.00 Zakażenia nabyte – czy się czegoś nauczyliśmy? (Healthcare-associated infections: Lessons learned and relearned) – R. Polin, New York, USA
12.00 – 12.15 Poszerzona profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV prophylaxis in Poland) – E. Helwich, Warsaw, Poland
12.15 – 12.40 Efektywniejsza profilaktyka zakażenia wirusem RS  (Better RSV prophylaxis)  – M. Goldstein, Loma Linda, USA
12.40 – 13.00 Dyskusja (Discussion)
13.00 – 13.50 Przerwa i lunch (Break and lunch pick-up)

SESJA III (SESSION III) –WYZWANIA KLINICZNE / CLINICAL CHALLENGES
(J. Czech-Kowalska, M. Rutkowska)
13.50 – 14.15 LISA i odległe efekty (Less invasive surfactant administration and long term outcome of extremely premature infants) – A. Berger, Vienna, Austria
14.15 – 14.40 Jak znieczulać do intubacji? (How to sedate a newborn during intubation?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands
14.40 – 15.05 Jak można uniknąć BPD? (Interventions to prevent BPD: What does the future hold?) – R. Polin, New York, USA
15.05 – 15.20 Łożysko – punkt widzenia neonatologa (How should neonatologist treat the placenta? New treatment for pre-eclampsia?) – S. Simons, Rotterdam, The Netherlands
15.20 – 16.45 Dyskusja (Discussion)
15.45 – 16.00 Przerwa (Break)

SESJA IV (SESSION IV) – NOWE / STARE TERAPIE W NEONATOLOGII / NEW / OLD THERAPIES IN NEONATOLOGY (I. Maroszyńska, A. Piotrowski)
16.00 – 16.25 Wentylacja płynowa i czy możemy uniknąć BPD? (Liquid Ventilation for Neonates…Who can we treat and can we prevent BPD?) – W. Fox, USA
16.25 – 16.50 ECMO w neonatologii (The Role of ECMO in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England
16.50 – 17.05 Nowe zalecenia: surfaktant i wspomaganie oddechu – grant edukacyjny firmy Chiesi (New clinical guidelines: surfactant therapy and breathing support – are we having consensus?) – K. Wróblewska-Seniuk, Poznań, Poland
17.05 – 17.20 Dyskusja (Discussion)

PIĄTEK – 11.10.2019r. (FRIDAY 11th)

SESJA V (SESSION V) –EDUKACJA PODYPLOMOWA/ CONTINOUS MEDICAL EDUCATION
(R. Bokiniec, B. Kociszewska-Najman)
09.00 – 09.15 ECHO – podstawowe narzędzie w diagnostyce niewydolności krążenia
(Echocardiography – basic tool for neonatologist) – W. Błaż, Rzeszów, Poland
09.15 – 09.40 PCT – marker zakażenia (PCT – early marker of infection) A. Piotrowski, Poland
09.40 – 10.05 Wspomaganie oddechu wysokimi przepływami (Hi flow canulae ventilation)M. Goldstein, USA
10.05 – 10.20 Kiedy stosować wentylację NAVA? (When to use NAVA ventilation?) – J. Mazela, Poznań, Poland
10.20 – 10.40 Cyfrowy Blok Operacyjny (Digital OR) – P. Hoogendoorn, The Netherlands (INTER forward solutions)
10.40 – 10.55 Dyskusja (Discussion)
10.55 – 11.10 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA VI (SESSION VI) HEMODYNAMIKA I KRĄŻENIE / HEMODYNAMICS AND CIRCULATIONS (T. Szczapa, W. Błaż)
11.10 – 11.30 ECHO – trudne przypadki neonatologiczne (Neonatal ECHO – challenging cases) – Y. Singh, UK
11.30 – 11.55 Nadciśnienie płucne i niewydolność krążenia w przepuklinie przeponowej (Pulmonary hypertension and cardiac dysfunction in Congenital Diaphragmatic Hernia: knowns and unknowns) – N. Patel, Scotland
11.55 – 12.20 Leki inotropowe i wazopresyjne w neonatologii (Right choice of inotropes and vasopressors in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England
12.20 – 12.45 Rola ECHO w Terapii iNO poza wskazaniem (Echocardiography and iNO therapy) – N. Patel, Scotland
12.45 – 13.15 Dyskusja (Discussion)
13.15 – 14.05 Przerwa i lunch(Break and lunch pick-up)

SESJA VII(SESSION VII) –ŻYWIENIE / GUTS AND NUTRITION (B. Pawlus, D. Gruszfeld)
14.05 – 14.55 Karmienie wcześniaka – po pierwsze nie szkodzić (Preterm nutrition – first do no harm) – A. Lucas, UK
14.55 – 15.20 Korzyści zdrowotne z suplementacji mleka dla niemowląt w MFGM (Health benefits of feeding infants Milk Fat Globule Membranes) – O. Hernell, Sweden
15.20 – 15.35 Dyskusja (Discussion)
15.35 – 15.50 Przerwa (Break)

SESJA VIII (SESSION VIII) – DONIESIENIA WŁASNE / LEARNINGS FROM CASES (M. Wilińska, M. Borkowska-Kłos)
15.50 – 15.55 Vojta therapy improves rhythmicity and regularity of sucking in preterm neonates
– M. Czajkowska, Wrocław, Poland
15.55 – 16.00 Glycaemic variability is associated with treatment requiring retinopathy of prematurity: a case-control study
– M. Jagła, Kraków, Poland
16.00 – 16.05 Prediction model of bronchopulmonary dysplasia in preterm newborns
– J. Jassem-Bobowicz, Gdańsk, Poland
16.05 – 16.10 Human breast milk therapy 
– The survey results – K. Karcz, Wrocław, Poland
16.10 – 16.15 What to eat when breastfeeding? – The survey results
– K. Karcz, Wrocław, Poland
16.15 – 16.20 Diversity of lactation problems among mothers and lactation counseling in Poland
– I. Lehman, Wrocław, Poland
16.20 – 16.25 Anthropometric characteristics and adipocytokines levels of newborns from mothers with diabetes type 1
– M. Paulavets, Minsk / Belarous
16.25 – 16.30 Developmental care and short-term outcomes in preterm infants
– H. Pavlyshyn, Ternopil, Ukraine
16.30 – 16.35 Changes in total serum billirubin levels in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy in the first four days after birth
– J. Słowik, Opole, Poland
16.35 – 16.40 Delayed vs. early umbilical cord clamping for ELBW preterm infants – a pilot study
– K. Szczepańska, Wrocław, Poland
16.40 – 17.05 Dyskusja
(Discussion)

17.05 – 17.10 Zakończenie konferencji (Adjurn) – E. Helwich, J. Mazela

Warsztaty praktyczne:
Warsztaty 1 (Workshops 1): Badanie echokardiograficzne przy łóżku chorego (ECHO at bed site. How for neonatologist to learn ECHO?) – Y. Singh / UK, D. Gruszfeld / Warszawa, W. Błaż / Rzeszów

Data (Date): 10.10.2019, 08.00-12.00
Miejsce (Place): Centrum Zdrowia Dziecka
Opłata (Fee): 300 PLN (75EUR)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Współpraca (Cooperation)

Warsztaty 2 (Workshops 2): Wentylacja inwazyjna objętościowa i NAVA (Volume guaranted ventilation and NAVA) – A. Piotrowski, J. Mazela, Warszawa/Poznań

Data (Date): 10.10.2019, 13.50-15.20
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)

Warsztaty 3 (Workshops 3): Nieinwazyjne wspomaganie oddechu – Optiflow (Non-invasive ventilation – Optiflow) – Ł. Karpiński, Poznań

Data (Date): 10.10.2019, 16.00-17.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)

Warsztaty 4 (Workshops 4): Hipotermia w transporcie „N” (Therapeutic hypothermia in neonatal transport) – J. Mazela, G. Sibrecht, Poznań

Data (Date): 11.10 (Piątek) – godz. 15.00-16.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie
Opłata (Fee): bezepłatny (Free)

Współpraca (Cooperation)


Warsztaty 5 (Workshops 5): HERO – monitorowanie zakażeń na OIOM (HERO – new infection control and monitoring) – D. Madajczak, Warszawa

Data (Date): 11.10 (Piątek) – godz. 11.00-12.30
Miejsce (Place): Hotel Airport Okęcie

Współpraca (Cooperation)


Uwaga! Warsztaty będą odbywać się równolegle z wykładami.

*Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2019 zostaną opublikowane w „Standardy Medyczne – Pediatria”

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128

 

Uczestnicy otrzymają za udział w konferencji punkty edukacyjne.

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Streszczenia nadesłanych doniesień własnych przyjętych do prezentacji podczas Konferencji NEONATUS 2019 zostaną opublikowane w „Standardy Medyczne – Pediatria”

Koordynator Konferencji: Tomasz Pikuła
Kontakt: tpikula@ump.edu.pl Tel. 667-367-128