Program

7th International Conference on Neonatal Care
“NEONATUS 2019”
10-11 October, 2019

Scientific Committee:
Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Dr hab. n. med. Jan Mazela, Prof. UM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Venue:
Airport Hotel Okęcie****, Warsaw

PROGRAM PDF

07.30 – 09.15 Rejestracja uczestników (Registration)
09.15 – 09.30 Powitanie (Welcome) – A. Dobrzańska, E. Helwich, J. Mazela

CZWARTEK – 10.10.2019r. (THURSDAY 10th)
SESJA I (SESSION I) –DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NEONATOLOGII / IMAGE DIAGOSIS IN NEONATAL CARE (A. Dobrzańska, E. Helwich)
09.30 – 10.00 Echokardiografia w oddziale NICU (Echocardiography at point of care) + cases – W. Błaż, Poland
10.00 – 10.30 Ultrasonografia w transporcie „N” (Ultrasound in neonatal transport) + cases – J. Mazela, Poznań
10.30 – 10.45 Dyskusja (Discussion)
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA II (SESSION II) –ZAKAŻENIA / INFECTIONS (R. Lauterbach, K. Kornacka)
11.00 – 11.25Dowody medyczne w diagnostyce i leczeniu wczesnego zakażenia (An evidence-based approach to early-onset sepsis) – R. Polin, USA
11.25 – 11.50 Ochrona antybiotykowa w NICU (Antibiotic stewardship in the NICU) – A. Berger, Austria
11.50 – 12.15 Zakażenia nabyte – czy się czegoś nauczyliśmy? (Healthcare-associated infections: Lessons learned and relearned) – R. Polin, USA
12.15 – 12.40 Dyskusja (Discussion)
12.40 – 13.30 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

SESJA III (SESSION III) –WYZWANIA KLINICZNE / CLINICAL CHALLENGES
(J. Czech-Kowalska, M. Rutkowska)
13.30 – 13.55 LISA i odległe efekty (Less invasive surfactant administration and long term outcome of extremely premature infants) – A. Berger, Austria
13.55 – 14.20 Jak znieczulać do intubacji? (How to sedate a newborn during intubation?) – S. Simons, The Netherlands
14.20 – 14.45 Jak można uniknąć BPD? (Interventions to prevent BPD: What does the future hold?) – R. Polin, USA
14.45 – 15.10 Łożysko – punkt widzenia położnika (Pre-eclampsia – prevention and treatment) – M. Wielgoś, Poland
15.10 – 15.35 Łożysko – punkt widzenia neonatologa (How should neonatologist treat the placenta? New treatment for pre-eclampsia?) – S. Simons, The Netherlands
15.35 – 15.50 Dyskusja (Discussion)
15.50 – 16.05 Przerwa (Break)

SESJA IV (SESSION IV) – NOWE / STARE TERAPIE W NEONATOLOGII / NEW / OLD THERAPIES IN NEONATOLOGY (I. Maroszyńska, A. Piotrowski)
16.05 – 16.30 Wentylacja płynowa i czy możemy uniknąć BPD? (Liquid Ventilation for Neonates…Who can we treat and can we prevent BPD?) – W. Fox, USA
16.30 – 16.55 ECMO w neonatologii (The Role of ECMO in neonates) – J. Llevadias, Newcastle, England
16.55 – 17.20 Dyskusja (Discussion)

PIĄTEK – 11.10.2019r. (FRIDAY 11th)

SESJA IV (SESSION IV) –ŻYWIENIE / GUTS AND NUTRITION (B. Królak-Olejnik, D. Gruszfeld)
09.00 – 09.25 Czy można zoptymalizaować mleko kobiece dla wcześniaka?
(Can we optimized mothers’ milk for a premature infant?) – A. Lucas, UK
09.25 – 09.50 Wykład, szczegóły wkrótce

09.50 – 10.15 NEC – czy możemy się go pozbyć
(NEC – can we get rid of it?) – A. Lucas, UK
10.15 – 10.40 Postbiotyki / Prebiotyki
– TBD
10.40 – 10.55 Dyskusja (Discussion)
10.55 – 11.10 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA V (SESSION V) HEMODYNAMIKA I KRĄŻENIE / HEMODYNAMICS AND CIRCULATIONS (T. Szczapa, W. Błaż)
11.10 – 11.30 ECHO – trudne przypadki neonatologiczne (Neonatal ECHO – challenging cases) – Y. Singh, UK
11.30 – 11.55 Nadciśnienie płucne i niewydolność krążenia w przepuklinie przeponowej (Pulmonary hypertension and cardiac dysfunction in Congenital Diaphragmatic Hernia: knowns and unknowns) – N. Patel, Scotland
11.55 – 12.20 Leki inotropowe i wazopresyjne w neonatologii (Right choice of inotropes and vasopressors in neonates) J. Llevadias, Newcastle, England
12.20 – 12.45 Rola ECHO w Terapii iNO poza wskazaniem (X + prematurity + pphn + iNO = prematurity + pphn – iNO) – N. Patel, Scotland
12.45 – 13.15 Dyskusja (Discussion)
13.15 – 14.15 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

SESJA VI (SESSION VI) –EDUKACJA / CONTINOUS MEDICAL EDUCATION
(R. Bokiniec, B. Nauman)
14.15 – 14.40 ECHO i wspomaganie oddechu
(ECHO and mechanical ventilation) – A. Jain, Canada
14.40 – 15.05 Wentylacja objętościowa (Volume oriebnted ventilation) A. Piotrowski, Poland
15.05 – 15.30 Wentylacja NAVA (NAVA ventilation) – J. Mazela, W. Błaż, Poland
15.30 – 15.45 Dyskusja (Discussion)
15.45 – 16.00 Przerwa (Break)

SESJA VII (SESSION VII) – NAUKA Z PRZYPADKÓW / LEARNINGS FROM CASES (J. Czech-Kowalska, P. Kruczek)
16.00 – 16.10 Prezentacja przypadku 1 (Case presentation 1)

16.10 – 16.20 Prezentacja przypadku 2 (Case presentation 2)
16.20 – 16.30 Prezentacja przypadku 3 (Case presentation 3)
16.30 – 16.40 Prezentacja przypadku 4 (Case presentation 4)
16.40 – 16.50 Prezentacja przypadku 5 (Case presentation 5)
16.50 – 17.00 Prezentacja przypadku 6 (Case presentation 6)
17.00 – 17.10 Dyskusja (Discussion)

17.10 – 17.15 Zakończenie konferencji (Adjurn) – A. Dobrzańska, E. Helwich,  J. Mazela

Participants will receive CME points for NEONATUS 2019

We provide simultaneous translation during all sessions.

Conference Coordinator:
Tomasz Pikuła
, Msc Eng.
Department of Neonatology
Poznań University of Medical Sciences
Mobile. +48 667-367-128
e-mail: tpikula@ump.edu.pl