Program

5th International Neonatal Conference
“NEONATUS 2017”
28-29 September, 2017

Scientific Committee:
Jan Mazela, MD PhD
Janusz Gadzinowski, Prof.
Department of Neonatology, Poznan University of Medical Sciences

Venue:
Poznan International Fair, Pavilion 15

Czwartek – 28.09.2017r. (Thursday 28th)

07.30 – 09.00 Rejestracja uczestników (Registration)
09.00 – 09.10 Powitanie (Welcome) – J. Mazela, J. Gadzinowski

SESJA I: ADAPTACJA DO ŻYCIA POZAMACICZNEGO / ADAPTATION TO EXTRAUTERINE LIFE
(J. Gadzinowski, J. Mazela)
09.10 – 09.15 Neonatology in developing countries – goals and challenges – G. Sibrecht/ A. Basiukajć, Poznań
09.15 – 09.40 Masaż serca – co nowego?
(Update on chest compressions) – G. Schmoelzer, Canada
09.40 – 10.05 Monitorowanie funkcji oddechowych na Sali porodowej (Respiratory function monitoring in the delivery room) G. Lista, Italy
10.05 – 10.30 Wsparcie oddechu podczas resuscytacji (Respiratory support during neonatal resuscitation)  – G. Schmoelzer, Canada
10.30 – 10.45 Dyskusja (Discussion)
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA II – PŁUCA I NIE TYLKO / LUNGS & BEYOND (E. Gulczyńska, P. Kwinta)
11.00 – 11.05 Should screening ultrasound of central nervous system and abdomen in infants >35th weeks of pregnancy be recommended? – P. Gałecki, Płońsk
11.05 – 11.10 Dyskusja (Discussion)
11.10 – 11.35 Nieinwazyjna wentylacja HFV (Non-invasive HFV – current concepts and evidence) – H. Fuchs, Germany
11.35 – 12.00 Optymalizacja objętości oddechowej (Lung volume optimization) – G. Lista, Italy
12.00 – 12.20 NAVA – korzyści dla noworodka (NAVA – can newbrons benefit?) – J. Mazela, Poznań
12.20 – 12.35 Dyskusja (Discussion)

12.35 – 13.20 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

13.20 – 13.45 Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (Less invasive surfactant administration – just a fad?) – H. Fuchs, Germany
13.45 – 14.10 Impedancja płuc (Lung impedance) – M. Ruediger, Germany
14.10 – 14.35 NIRS podczas pierwszych godzin i dni życia (NIRS utilization during first hours and days of life) – B. Urlesberger, Austria
14.35 – 14.50 Dyskusja (Discussion)
14.50 – 15.05 Przerwa kawowa (Coffee break)

SESJA III – EDUKACJA PODYPLOMOWA W NEONATOLOGII / CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION (J. Pietrzyk, B. Królak-Olejnik)
15.05 – 15.10 Respiratory syncytial virus infection in newborn hospitalized with pneumonia 
– A. Kornacka, Poznań
15.10 – 15.15 The impact of skin-to-skin contact on the nosocomial infection incidence in preterm newborns – H. Pavlyshyn, Ukraine
15.15 – 15.20 Dyskusja (Discussion)
15.20 – 15.45 PCT – system wczesnego ostrzegania (Procalcitonin – early-warning system) – I. Reiss, The Netherlands
15.45 – 16.10 Sterydy prenatalne – lepiej późno niż wcale (Antenatal steroids – better late than never) – M. Norman, Sweden
16.10 – 16.25 Podsumowanie sezonu zachorowań oraz programu profilaktyki zakażeń RSV 2016/2017
 – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV Polish Prophylactic Program 2016/2017) – E. Helwich, Warszawa
16.25 – 16.40 Profilaktyka RSV u niemowląt urodzonych > 28tc. – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV prophylaxis for premies above 28 wga) – J. Mazela, Poznań
16.40 – 17.05 Epidemiologia w okresie noworodkowym – narzędziem poprawy opieki
(Neonatal epidemiology – tool for improvement quality of care) – R. Maier, Germany
17.05 – 17.30 Zakażenie Ureaplasma a BPD
(Ureaplasma and BPD – fact and fiction) – B. Kramer, The Netherlands
17.30 – 17.55 Narzędzia kliniczne do oceny rozwoju neurologicznego (A clinical tool to assess neurodevelopmental outcome) – B. Urlesberger, Austria
17.55 – 18.10 Dyskusja
(Discussion)
20.00 – Kolacja – Concordia Design

Piątek – 29.09.2017r. (Friday 29th)

SESJA IV – ŻYWIENIE / NUTRITION (R. Lauterbach, W. Błaż)
09.00 – 09.25 Żywienie dzieci urodzonych przedwczesnie – od siary po dżemik z masłem orzechowym (Nutrition strategy for premature infants from colostrum till peanut butter and jelly) – J. Neu, USA
09.25 – 09.50 Jak interpretować wyniki badań nad mikrobiomem jelitowym? (Microbiota – how to test it and interpret?)  K. Rudi, Norway
09.50 – 10.10 Rola tłuszczy w żywieniu wcześniaków (What is cool regarding lipids in neonatal nutrition) – D. Gruszfeld, Warszawa
10.10 – 10.25 Dyskusja (Discussion)
10.25 – 10.40 Przerwa (Coffee break)

SESJA V – NEC i NIE  TYLKO / NEC and BEYOND (I. Maruniak-Chudek, J. Walkowiak)
10.40 – 10.45 Candidate gene analysis in pathogenesis of surgically and non-surgically treated necrotizing enterocolitis in preterm infants – N. Neumann-Klimasińska, Poznań
10.45 – 10.50 Zonulin as a marker of increased intestinal permeability in newborns suffering from viral infection of gastrointestinal tract – A. Tarko, Katowice
10.50 – 10.55 Dyskusja (Discussion)
10.55 – 11.20 Czy możemy poprzestac na meta-analizach w zakresie stosowania probiotyków? (Probiotics – can we go beyond meta-analysis?) – H. Szajewska, Warszawa
11.20 – 11.45 Mikrobiota w NICU: od jelit do mózgu (Microbiota in the NICU: guts to brain) – J. Neu, USA
11.45 – 12.10 Żywienie, jelita i NEC (Nutrition, guts and NEC) – B. Kramer, The Netherlands
12.10 – 12.25 Dyskusja (Discussion)
12.25 – 13.10 Przerwa i lunch w przelocie (Break and lunch pick-up)

SESJA VI: CHOROBY OCZU W OKRESIE NOWORODKOWYM / EYE DISEASES IN NEONATAL PERIOD (E. Helwich, A. Więckowska)
13.10 – 13.15 Extrauterine growth retardation and risk of severe retinopathy of prematurity – D. Bulsiewicz, Warszawa
13.15 – 13.35 Zalecenia ROP 2017 (ROP 2017 new guidelines) – N. Schalij-Delfos, The Netherlands
13.35 – 13.55 Witrektomia w okresie noworodkowym (Neonatal witrectomy) – F. Kerkhoff, The Netherlands
13.55 – 14.15 Witrektomia – dlaczego tak wcześnie? (Neonatal vitrectomy – why so early – own perspectives) – M. Stopa, Poznań
14.15 – 14.35 ROP i telemedycyna (ROP and telemedicine) – N. Schalij-Delfos, The Netherlands
14.35 – 14.50 Dyskusja (Discussion)
14.50 – 15.05 Przerwa (Coffee break)

SESJA VII: CHOROBY OCZU W OKRESIE NOWORODKOWYM / EYE DISEASES IN NEONATAL PERIOD (K. Kornacka, W. Hautz)
15.05 – 15.25 ROP w Polsce (ROP management in Poland) – A. Więckowska, Poznań
15.25 – 15.45 Postępujący ROP – działać czy czekać? (Progressive ROP – accept or take action) – F. Kerkhoff, The Netherlands
15.45 – 16.05 Optyczna Koherentna Tomografia (Optical Coherence Tomography in the NICU) – M. Stopa, Poznań
16.45 – 16.25 Czy powinniśmy wykonywać badanie przesiewowe oczu po urodzeniu? (Is there a place for eye screening after birth?) – W. Hautz, Warszawa
16.25 – 16.35 Dyskusja (Discussion)
16.35 – 16.40 Zakończenie konferencji – J. Mazela, J. Gadzinowski


Program in pdf format: program pdf

Participants will receive 14 CME points for NEONATUS 2017

WE PROVIDE SIMULTANEOUS TRANSLATION

 

Conference Coordinator:
Tomasz Pikuła
, Msc Eng.
Departament of Neonatology
Poznań University of Medical Sciences
Mobile. +48 667-367-128
e-mail: tpikula@ump.edu.pl