NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

UWAGA!
Gorąco zachęcamy do zaprezentowania wyników badań własnych podczas konferencji NEONATUS 2015 w formie abstraktu (250 słów) oraz prezentacji (Power Point). Zrecenzowane pozytywnie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.neonatus.org na 4 tygodnie przed konferencją (w formacie PDF). Umożliwi to zainteresowanym osobom zapoznanie się z wszystkimi doniesieniami naukowymi przed konferencją, jak i również w jej trakcie. Dodatkowo prace będą udostępnione w formie prezentacji na nośnikach elektronicznych podczas trwania konferencji. Każdy z uczestników będzie mógł ocenić prace i wyłonić najlepszą jego zdaniem. Autorzy 5 najwyżej ocenionych prac przedstawią je drugiego dnia konferencji podczas sesji: Doniesienia badań własnych.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, a sesje łączone zawierające też „Doniesienia własne”, umożliwią rezydentom i asystentom prezentacje wyników własnych badań.

Dla osób zajmujących się na co dzień neonatologią, pediatrią, anestezjologią czy chirurgią dziecięcą zaplanowaliśmy cykl prelekcji oraz warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładkach: program oraz warsztaty.

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n med. Janusz Gadzinowski, Dr hab. n med. Jan Mazela