WAŻNE!

Z dniem 18.09.2014r. kończymy rejestrację nowych uczestników na KONFERENCJĘ NEONATUS 2014. Mamy komplet uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które dokonały zapisu na NEONATUSA 2014. Osoby, które nie zdążyły się zarejestrować zapraszamy do uczestnictwa w NEONATUSIE 2015.

 

Szanowni Państwo,

NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

UWAGA!
Gorąco zachęcamy do zaprezentowania wyników badań własnych podczas konferencji NONATUS 2014 w formie abstraktu (250 słów) oraz prezentacji (Power Point). Zrecenzowane pozytywnie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.neonatus.org na 4 tygodnie przed konferencją (w formacie PDF). Umożliwi to zainteresowanym osobom zapoznanie się z wszystkimi doniesieniami naukowymi przed konferencją, jak i również w jej trakcie. Dodatkowo prace będą udostępnione w formie prezentacji na nośnikach elektronicznych podczas trwania konferencji. Każdy z uczestników będzie mógł ocenić prace i wyłonić najlepszą jego zdaniem. Autorzy 5 najwyżej ocenionych prac przedstawią je drugiego dnia konferencji podczas sesji: Doniesienia badań własnych.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, a sesje łączone zawierające też „Doniesienia własne”, umożliwią rezydentom i asystentom prezentacje wyników własnych badań.

Dla osób zajmujących się na co dzień neonatologią, pediatrią, anestezjologią czy chirurgią dziecięcą zaplanowaliśmy cykl prelekcji oraz warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładkach: program oraz warsztaty.

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE SESJI ANGLOJĘZYCZNYCH

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n med. Janusz Gadzinowski, Dr hab. n med. Jan Mazela